V Košiciach požehnali centrum prijatia pre ukrajinských utečencov

Kardinál Pietro Parolin požehnal 15. septembra centrum prijatia a integrácie pre ukrajinských utečencov v Košiciach.
TK KBS 18.09.2023
V Košiciach požehnali centrum prijatia pre ukrajinských utečencov

Kardinála Parolina si v Košiciach uctili aj chlebom. Snímka: Jozef Kmec

Vo svojom príhovor po požehnaní centra prijatia v Košiciach kardinál Pietro Parolin predniesol príhovor.

Som duchovne spojený s vami všetkými, ktorí ste sa dnes večer zišli na požehnaní centra prijatia a integrácie ukrajinských utečencov, a som rád, že sa môžem stretnúť s ukrajinskou komunitou.

Ďakujem arcibiskupovi Cyrilovi Vasiľovi a celej košickej gréckokatolíckej komunite za to, že s nemalými obetami a s presvedčeným odhodlaním realizovali toto centrum prijatia a pomoci.

 

Kardinál Parolin vysoko ocenil pomoc, ktorú slovenskí gréckokatolícki veriaci preukázali ukrajinským utečencom. Snímka: Jozef Kmec

 

Slovensko, a najmä Košice, sa vzorne zachovalo pri prijímaní utečencov z Ukrajiny a solidárne im poskytlo pomoc.

Mnohých prijali aj rodiny, ktoré im dali k dispozícii svoje domovy v duchu bratstva, ktoré spája Ukrajinu so Slovenskom.

Rímskokatolícka a Gréckokatolícka cirkev prostredníctvom charity dala k dispozícii personál a priestory, aby s bratskou láskou prijala tých, ktorí prekročili neďalekú hranicu, najmä tých, ktorí to najviac potrebovali.

Vďaka patrí všetkým, ktorí sa v tomto centre venujú a budú venovať ľuďom v núdzi a pomáhajú im ľudsky i duchovne.

Je dôležité pomáhať týmto našim bratom a sestrám utečencom, a najmä pomáhať im získať späť dôveru a udržať si nádej.

Prijatie a bratstvo totiž otvárajú cesty nádeje.

Je hlboko kresťanské pomáhať ľuďom v núdzi a slúžiť im.

Vy všetci v tomto centre realizujete kultúru nezištného stretnutia a bratského prijatia.

Srdečne vás všetkých pozdravujem, drahí ukrajinskí bratia a sestry.

Od začiatku tejto absurdnej vojny na Ukrajine pápež František opakovane naliehavo vyzýval na mier a zastavenie nepriateľských akcií a vyjadroval náklonnosť, solidaritu a blízkosť ukrajinskému ľudu, ktorý denne zveruje v modlitbe milosrdnému Pánovi.

Vojna je veľká tragédia a vy ju prežívate na vlastnom tele, vidíte, ako trpia vaši blízki a ako sú vaše domovy zničené.

Preto je prijatie veľkým svetlom konkrétnej podpory, ale aj nádejou do budúcnosti, dôverujúc, že sa budete môcť vrátiť do svojej vlasti, do svojich domovov a budete môcť obnoviť svoje životy.

 

Požehnanie nového centra zameraného na prijatie a pomoc pre ukrajinských utečencov v Košiciach. Snímka: Jozef Kmec

 

Pápež František robí všetko, čo je v jeho silách, aby sa podporil dialóg a čo najskôr sa dosiahlo prímerie na Ukrajine, ktoré by nebolo len stratégiou opätovného zbrojenia, ale krokom k skutočnému, spravodlivému a stabilnému mieru, ktorý umožní pomaly obnoviť ľudskú a sociálnu štruktúru zničenú zbraňami.

Drahí ukrajinskí bratia a sestry, sme vám všetkým veľmi nablízku svojimi modlitbami a konkrétnou a materiálnou pomocou, aby sme zmiernili vaše utrpenie a nešťastie.

Pokračujme všetci v intenzívnych modlitbách za ukončenie vojny.

A na záver vyjadrujem hlbokú vďaku všetkým dobrodincom, pracovníkom a dobrovoľníkom, ktorí poskytujú pomoc v tomto centre.

Toto sú diela, ktoré sa najviac páčia nášmu Pánovi.

Evanjelium nám totiž jasne pripomína, že všetko, čo robíme našim bratom a sestrám, ktorí sú v núdzi a ťažkostiach, robíme samotnému Pánovi (porov. Mt 25, 31 a nasl.).

Ešte raz vám všetkým ďakujem a s bratskou láskou pokračujte v plnení tohto chvályhodného záväzku autentickej solidarity a ľudského bratstva.

Zdroj: -TK KBS-