V Košiciach slávili svätú omšu za rodiny

Tohtoročná oslava Medzinárodného dňa rodiny v Košiciach sa začala v nedeľu 16. mája svätou omšou za rodiny v Rímskokatolíckej farnosti Božieho milosrdenstva, kde spoločne túto udalosť slávil košický arcibiskup metropolita Bernard Bober a arcibiskup Cyril Vasiľ, predseda Rady KBS pre rodinu.
Martin Ďurčo 18.05.2021
V Košiciach slávili svätú omšu za rodiny

Rodina ako miesto posväcovania a odporúčania, ako budovať domácu cirkev – to boli témy, ktorým sa v homílii venoval vladyka Cyril Vasiľ.

„Rôzne medzinárodné dni, ktoré vyhlasujú svetové organizácie, na jednej strane by sme mohli povedať, že tak trochu akoby nahrádzali liturgický kalendár nejakou formou občianskeho kalendára. Druhý rozmer týchto medzinárodných dní je, že často pripomínajú témy, ktoré sú ohrozené alebo akosi zanedbávané, čo by nás mohlo aj trochu znepokojiť.

Medzinárodný deň rodiny však pripomína základnú a jednoduchú skutočnosť, že rodina je základom každého ľudského spoločenstva – či hovoríme o spoločenstve občianskom alebo cirkevnom. Preto pripomenutie si tohto dňa spolu s celým svetovým spoločenstvom v rámci Cirkvi, v duchu Cirkvi a v intenciách, úmysloch Cirkvi je mimoriadne dôležité.“

Po svätej omši nasledoval popoludňajší program, ktorý hudobne vyplnila kapela F6 a speváčka, skladateľka a klaviristka Zuzana Eperješiová. Nechýbali ani svedectvá a úvahy na tému Otec nablízku.

Ako uviedol košický arcibiskup Bernard Bober: „Otcom sa nikto nerodí, otcom sa stáva. A toto stávanie sa a vrastanie do úlohy otca je postupný a často aj namáhavý proces. Trápime sa otázkami, či som dobre reagoval, dobre vychoval svoje deti a podobne.

Prajem našim otcom a rodičom, aby na každú otázku a udalosť v živote svojich detí správne odpovedali a stáli pri nich v dobrom i zlom.“ Stretnutie zakončila modlitba korunky Božieho milosrdenstva na úmysel rodín.