V Košickom seminári sa hovorilo o KN

Redakcia Katolíckych novín pri príležitosti výročia plánuje navštíviť všetky kňazské semináre na Slovensku a stretnúť sa s bohoslovcami a širokou verejnosťou. Začala v Košiciach.
Katolícke noviny 03.05.2019
V Košickom seminári sa hovorilo o KN

Históriu KN predstavil šéfredaktor Igor Hanko. / Snímka: Ľudovít Malík


Na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach zamestnanci Katolíckych novín pripravili seminár pod názvom Katolícke noviny sú medzi nami 170 rokov. Vystúpili na ňom šéfredaktor KN Igor Hanko, historik Peter Sedlák, novinárka Martina Grochálová a redaktor Ľudovít Malík.

„Široko-ďaleko, keď sa pozrieme do okolitých krajín, nenájdeme týždenník a vôbec noviny, ktoré by vydržali tak dlho, ako práve tie naše. Viackrát prešli krízovým obdobím, ale máme ich tu,“ uviedol šéfredaktor KN. Vo svojej prednáške priblížil, aké boli prvé roky vydávania Katolíckych novín, kto ich viedol, s akými problémami zápasili a ako sa k novinám stavala verejnosť.

Katolícky kňaz a historik Peter Sedlák ponúkol veľmi zaujímavý pohľad na autorov, ktorí prispievali do Katolíckych novín a zároveň pochádzali z Košickej diecézy a neskôr arcidiecézy. Ukázalo sa, že KN neboli a nie sú len výsledkom činnosti katolíkov na západe Slovenska. Naopak, katolícki autori z východu našej krajiny sú s nimi neodmysliteľne spojení. Príspevok Petra Sedláka si budete môcť prečítať v blízkej budúcnosti aj na stránkach Katolíckych novín.

Redaktori KN sa venujú rôznym rubrikám od spravodajstva, cez kultúru až po misie. Práve posledne menovanú pripravuje Martina Grochálová, ktorá prítomným priblížila ako sa píšu správy a čo musia obsahovať. Seminaristov povzbudila, aby neváhali a prispievali do Katolíckych novín.

Redaktor Ľudovít Malík priblížil nový web KN, možnosť elektronického predplatného a niektoré trendy v publikovaní na internete.

Záver seminára vyplnili otázky účastníkov, ktoré sa týkali väčšinou samotného obsahu KN. Napríklad aktuálnosti publikovaných správ. Zazneli aj viaceré podnety. Čitatelia by privítali články, ktoré by pomohli veriacim katolíkom riešiť problémy bežného života, ktoré prináša dnešná extrémne rýchla doba.