V láske budujme Boží ľud

Tohtoročná Trnavská novéna sa niesla v duchu slov apoštolského listu Totum amoris est – Všetko je z lásky, ktorý pápež František napísal pri príležitosti 400. výročia smrti sv. Františka Saleského.
Katolícke noviny 20.11.2023
V láske budujme Boží ľud

Nedeľnú procesiu s milostivým obrazom Panny Márie Trnavskej viedol trnavský arcibiskup Ján Orosch. Snímka: Tomáš Novosedlík

Stovky pútnikov si prišli uctiť Pannu Máriu Trnavskú do Baziliky sv. Mikuláša.

Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše, ktorou sa novéna 13. novembra začala, bol apoštolský nuncius Nicola Girasoli.

V homílii pripomenul, že všetko v našej Cirkvi je z lásky a pre lásku.

„František Saleský napísal, že v Cirkvi všetko patrí láske, žije v láske, koná sa z lásky a pochádza z lásky,“ uviedol nuncius a dodal, že je dôležité pochopiť rozdiel medzi ľudskou láskou a kresťanskou láskou.

„Ľudská láska spočíva na vzájomnosti: človek miluje, pretože očakáva, že bude na oplátku milovaný. Naproti tomu kresťanská láska spočíva na delení sa: človek miluje, pretože miluje; miluje bez toho, aby očakával opätovanie lásky.“

Podľa slov apoštolského nuncia kresťanská láska nepozná hranice.

 

Apoštolský nuncius Nicola Girasoli zdôraznil, že kresťanská láska nepozná hranice. Snímka: Michal Lipovský

 

Ku kazateľom, ktorí zavítali na novénu, patril 18. novembra spišský biskup František Trstenský.

Vyzval veriacich, aby vytvárali Boží ľud - s pochopením a načúvaním druhému.

„My nie sme idealisti, ktorí si nevšímajú ťažkosti a rozdelenia.

Ideme ich jatriť a prehlbovať? Alebo ich ideme uzdravovať?

Niekedy to znamená spomaliť, počúvať a porozumieť, povedať prepáč, mýlil som sa.

Niekedy to znamená: počkám ťa a dvihnem ťa.

Veď tomu rozumiete – budujme Boží ľud.“

Biskup Trstenský sa podelil aj o myšlienku sv. Františka Saleského, ktorá ho sprevádza dlhé roky, už od kaplánskych čias.

Je to veta: „Pre biskupa je dostatočne veľkou diecézou aj jeden veriaci.“

Páter Jozef Šuppa, SJ, sa prihovoril veriacim 19. novembra.

Homíliu na tému Láska ako účinný spôsob misií a evanjelizácie sveta začal príslovím: Keď už nevieš, kam vedie cesta, vráť sa, choď k prameňu.

„Keď hľadáme účinný spôsob evanjelizácie súčasného sveta, je múdre a potrebné vrátiť sa k prameňu, k životu prvej Cirkvi.

Skutkoch apoštolov zistíme, že evanjelizácia sa deje nielen ústnym ohlasovaním Kristovho evanjelia, ale najmä jeho uskutočňovaním, teda životom vzájomnej lásky,“ vysvetlil páter Šuppa.

Zároveň pripomenul slová pápeža Františka, že na to, aby sme svedčili o Ježišovi, nemusíme čakať, kým budeme dokonalí.

Každý deň môžeme svedčiť o kráse Ježišovej lásky, ktorú sme spoznali a v ktorú sme uverili.

Niet väčšieho šťastia ako byť Bohom milovaní, lebo Božia láska je podstatou života.  

Po nedeľnej svätej omši nasledovala procesia s milostivým obrazom Panny Márie Trnavskej ulicami mesta.

Pred procesiou trnavský arcibiskup Ján Orosch požehnal obnovenú budovu fary patriacu pod správu Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša.

-TK KBS-, -ABÚ TT-, -RED-