V Martine sa rozlúčili so Štefanom Hanakovičom

V Martine sa 18. júna slovenská verejnosť rozlúčila s významnou osobnosťou národného i spoločenského života, dlhoročným riaditeľom Spolku svätého Vojtecha Štefanom Hanakovičom, ktorý zomrel 10. júna vo veku 88 rokov.
Katolícke noviny 19.06.2020
V Martine sa rozlúčili so Štefanom Hanakovičom

Štefana Hanakoviča pochovali na Národnom cintoríne v Martine. / Snímka: Ivan Šulík


Zádušnej svätej omši predsedal žilinský biskup Tomáš Galis. V homílii vychádzal z liturgických textov a najmä z Evanjelia podľa Jána o stretnutí Ježiša s Martou pri Lazárovom hrobe.

V závere svätej omše tajomník SSV Daniel Dian vyzdvihol duchovnosť zosnulého riaditeľa Spolku svätého Vojtecha (SSV). Prítomným pripomenul okamih ich osobného stretnutia s Jánom Pavlom II. vo Vatikáne. Pápež vtedy poukázal na osobnosť svätého Vojtecha, biskupa a patróna jeho vlasti i patróna SSV, a zdôraznil, že prvoradá úloha svätca spočívala v evanjelizácii, pričom to osobitne kládol Štefanovi Hanakovičovi na srdce ako program SSV.

Obzvlášť zdôraznil skutočnosť potreby dať veriacim i ľuďom stojacim mimo Cirkvi nový Katechizmus Katolíckej cirkvi, čo sa aj stalo skutočnosťou. Na vydaní tohto diela, ktoré vyšlo v slovenčine v roku 1998, zosnulému osobitne záležalo.

Na poslednej rozlúčke sa prihovoril aj bývalý dlhoročný martinský farár Jaroslav Pecha, ktorý na Národnom cintoríne predsedal záverečným pohrebným obradom.