V Nimnici sa diskutovalo o synodálnej Cirkvi

Ako byť synodálnou Cirkvou? Tak znie ústredná téma konferencie, ktorá sa konala 26. a 27. januára v Nimnici. Zorganizoval ju Generálny sekretariát KBS v Bratislave.

TK KBS 27.01.2023
V Nimnici sa diskutovalo o synodálnej Cirkvi

Súčasťou konferencie v Nimnici boli aj diskusie v menších skupinách. Snímka: -TK KBS-/Peter Zimen

Na podujatí sa zúčastnili biskupi, predstavitelia jednotlivých diecéz a inštitúcií, spoločenstiev a hnutí, zasvätené osoby a kňazi i aktívni laici v Nimnici.

Táto akcia bolapríležitosťou na otvorené vyjadrenie svojho názoru, počúvanie, diskutovanie a rozlišovanie.

Diskutovalo sa o výzvach, ktoré čakajú Katolícku cirkev na Slovensku počas roka 2023.

Vzhľadom na prebiehajúcu celosvetovú synodu o synodalite bola na tento rok zvolená aktuálna téma: Ako byť synodálnou Cirkvou?

Cieľom konferencie v Nimnici bolo vytvoriť v rámci Cirkvi platformu na celoslovenskej úrovni, pričom sa upriamila pozornosť na náboženský, ale aj spoločenský kontext podujatí počas tohto roka.

Išlo však aj o prehĺbenie vzájomnej komunikácie, výmenu informácií a pohľadov, ako aj zbieranie pastoračných podnetov na ďalšie roky.

Aktuálne podujatie nadväzovalo na päť podobných predošlých akcií, ktoré sa konali v Badíne, Ružomberku a Nimnici.

Prvé stretnutie sa konalo v januári 2015 v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne na tému Zasvätený život a kultúra života.

V nasledujúcich dvoch rokoch sa stretnutia konali na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

Téma v roku 2016 znela: Povolaní žiť milosrdenstvo a nadväzovala na Svätý rok milosrdenstva.

Téma v roku 2017 sa niesla v duchu slov: Nová evanjelizácia. Cez identitu k evanjelizácii.

Štvrtý ročník podujatia sa konal v marci 2019 v Kúpeľoch Nimnica pod názvom Miesto Katolíckej cirkvi v sekulárnej spoločnosti a zaoberal sa dvoma témami: Aktuálna situácia Katolíckej cirkvi na Slovensku a Pastorácia mládeže a povolaní na Slovensku.

Piate stretnutie v roku 2020 bolo v Nimnici a venovalo sa pastorácii mládeže.

Tohtotýždňové podujatie bolo súčasťou synodálneho procesu Katolíckej cirkvi na Slovensku.

Tento proces sa začal v diecézach a eparchiách v októbri 2021 a pokračoval do leta 2022.

Výsledkom synodálnych konzultácií vo farnostiach, spoločenstvách a rozmanitých skupinách bolo vypracovanie diecéznych/eparchiálnych syntéz v júli 2022.

Na základe týchto syntéz bola vypracovaná celonárodná syntéza - Záverečná syntéza z konzultácií synodálneho procesu na Slovensku, ktorá bola zaslaná na sekretariát Biskupskej synody.

Na základe syntéz z jednotlivých krajín (112 biskupských konferencií zo 114) bol vypracovaný pracovný dokument pre kontinentálnu etapu pod názvom Rozšír priestor svojho stanu (Iz 54, 2).

-TK KBS-