V Nitre sa modlili k Matke všetkých národov

Niekoľko tisíc veriacich sa v sobotu 16. februára 2019 zišlo v mestskej hale v Nitre, aby sa aktívne zúčastnili na Modlitbovom dni k Panne Márii – Matke všetkých národov.
Miroslav Lyko 18.02.2019
V Nitre sa modlili k Matke všetkých národov

Snímka: Miroslav Lyko

Program tvorila adorácia pred Najsvätejšou Oltárnou sviatosťou, modlitba posvätného ruženca, korunky Božieho milosrdenstva.

Zaznela aj prednáška P. Paula Sigla na tému Panna Mária ukazuje všetkým národom cestu k víťazstvu jej Nepoškvrneného Srdca. Podvečer nasledovala svätá omša, ktorej predsedal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

V homílii pripomenul, že „dobrú matku charakterizuje nezištná láska, ktorá je najistejším sprievodcom po bludiskách života.

Preto kresťanský ľud od začiatku chápal, že v ťažkostiach a skúškach je treba sa utiekať k Matke, ako k tomu nabáda najstaršia mariánska modlitba: Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička.

Otcovia našej viery vedeli, že v nepokojných časoch je treba sa zhromaždiť pod plášť svätej Matky Božej“. A Mons. Viliam Judák povzbudil veriacich, aby boli spolu s Máriou, skrze Máriu a v Márii poslušní Bohu, Cirkvi.

„Veď bez Božej Matky  riskujeme, že sa staneme vlažnými a po čase studenými. Bez nej  zistíme, , že sme  príliš slabí na to, aby sme obstáli v dobrom a po páde povstali.

Keď sa jej zasvätíme naším  životom nebude  bude chýbať radosť, neha, sladkosť a teplo, ktoré jej Nepoškvrnené Srdce rozlieva do duší, ktorí jej patria“, dodal na záver nitriansky biskup.

Na konci svätej omše sa všetci prítomní pomodlili modlitbu zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.