V Prešove sa učili odvahe

Národné stretnutie mládeže sa uskutočnilo už po tretí raz. Tentoraz ho hostila metropola Šariša od 26. do 29. júla.
Ľudovít Malík 31.07.2018
V Prešove sa učili odvahe

Krížová cesta sa uskutočnila v amfiteátri. Snímka: Andrej Jaško

Tretie najväčšie mesto Slovenska privítalo okolo 4 500 mladých z celého Slovenska. Hlavným organizátorom stretnutia bola Katolícka cirkev, generálnym partnerom bolo mesto Prešov a partnerom Prešovský samosprávny kraj, ktorých predstavitelia privítali účastníkov v Tatran Handball Aréne vo štvrtok 26. júla.

Mládežnícke stretnutie sa nieslo v duchu biblického verša „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha“ (Lk 1, 30) a bolo vyvrcholením celoročnej duchovnej prípravy s názvom Odvážny rok. Program bol vytvorený na mieru na tému odvahy a účinkujúci boli profesionálni i amatérski umelci. Okrem kultúrnych a športových aktivít nechýbali sväté omše, katechézy pre mladých so slovenskými biskupmi, modlitby, krížová cesta a už tradičná modlitbová vigília.

Boh ako prameň života
Otváraciu svätú omšu celebroval košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Vo svojej homílii sa zameral na vodu ako nevyhnutnú pre život. Podľa jeho slov náš život je ako cesta, na ktorej hľadáme prameň živej vody

„Nevyčerpateľným prameňom vody je Boh. Ak bude on vašim prameňom života, budete šťastní,“ povzbudil mladých arcibiskup Bober.

Aktivity pre mladých
Národné stretnutie mládeže bolo plné najrozličnejších aktivít. Napríklad novinkou bola Noc modlitby vo štvrtok 26. júla večer. Mladí účastníci mali možnosť navštíviť 9 kostolov a v každom z nich sa modliť inou formou.

Od chvál, cez taizé modlitby až po eucharistickú adoráciu. Ale mladí sa v Prešove nielen modlili. V piatok 27. júla sa zapojili do popoludnia angažovanosti. Vyšli do ulíc mesta a čistili chodníky, kosili trávu, zbierali odpadky. Navštívili aj niektoré sociálne zariadenia a venovali sa konkrétnej pomoci ľuďom.

„Ďakujem každému jednému, ktorý sa zapojil a prispel svojou pomocou. Patrí im veľká vďaka, že odovzdali svoj čas a námahu, a to všetko bez nároku na akúkoľvek odmenu,“ uviedol kňaz Ondrej Chrvala, hlavný zodpovedný za P18.

Národné stretnutie mládeže P18 vyvrcholilo v nedeľu 29. júla napoludnie svätou omšou, ktorú na Hlavnej ulici v Prešove celebroval bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský.

Najviac bolo stredoškolákov
Najviac mladých prišlo z Košickej arcidiecézy (vyše 800). Z hľadiska veku ich bolo najviac vo veku 16 a 17 rokov. Pricestovali zástupcovia krajín z Vyšehradskej štvorky a ďalších východoeurópskych štátov.

Osobitnú skupinu tvorili mladí Slováci zo Srbska. Okrem toho prišli stovky kňazov a rehoľníkov, a takmer všetci biskupi Slovenska. Do spovedania mladých ľudí sa zapojilo okolo 100 kňazov.