V Rožňave slávili 20. výročie návštevy sv. Jána Pavla II.

V stredu 13. septembra uplynulo 20 rokov od návštevy sv. Jána Pavla II. v Rožňave.
Mária Červená, FMA 18.09.2023
V Rožňave slávili 20. výročie návštevy sv. Jána Pavla II.

Rožňavský biskup Stanislav Stolárik slávil spolu s kňazmi a veriacimi z celej diecézy ďakovnú svätú omšu za návštevu sv. Jána Pavla II. Snímka: sr. Julian Sedláková

Veriaci Rožňavskej diecézy si veľmi vážia, že dnes už svätý pápež Ján Pavol II. navštívil v roku 2003 Rožňavu, slávil tam svätú omšu na Podrákoši a potom navštívil biskupský úrad, kde mal ešte stretnutia, obed a na chvíľu si odpočinul v izbe, ktorá sa stala Pamätnou izbou Jána Pavla II.

Počas uplynulých 20 rokov si celá Rožňavská diecéza a zvlášť Rožňava každoročne pripomínala návštevu tohto hosťa - na zemi najvzácnejšieho – námestníka Ježiša Krista, viditeľnú hlavu Cirkvi.

Viaceré slávenia boli priamo na Podrákoši, na mieste, kde sa pred 20 rokmi slávila svätá omša a kde bol neskôr postavený Pamätník sv. Jána Pavla II.

Pri príležitosti 20. výročia návštevy Jána Pavla II. sa 13. septembra tohto roku uskutočnila oslava na Biskupskom úrade v Rožňave, ktorý bol tiež priamym svedkom pápežskej návštevy, a v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie, kde je pri vstupe do umiestený kríž.

Tento kríž sa pred 20 rokmi týčil pri svätej omši na Podrákoši.

Pri ňom sú umiestnené pamätné tabule, ktoré pripomínajú túto návštevu.

Rožňavský biskup Stanislav Stolárik sa tejto výročnej udalosti a jej sláveniu venoval v pastierskom liste, ktorý sa v diecéze čítal 10. septembra.

Pripravil diecézu na slávenie a pozval všetkých prísť do Rožňavy a spoločne si pripomenúť návštevu sv. Jána Pavla II. Treba ďakovať Bohu za dar tejto návštevy, ktorý pretrváva nielen v pamäti všetkých, ktorí boli vtedy účastní na tejto udalosti, ale stále žije a je aktuálne posolstvo, ktoré nám svätý pápež zanechal.

 

Veriaci si s láskou a úctou spomínali na návštevu sv. Jána Pavla II. v Rožňave. Snímka: sr. Julian Sedláková

 

Program slávenia sa začal popoludní o 16.00, keď začali prichádzať pútnici z farností spolu so svojimi kňazmi alebo prichádzali jednotlivo.

Na oslavách sa zúčastnilo približne 400 veriacich, asi 90 kňazov, diakoni, bohoslovci.

Na nádvorí biskupského úradu sa vytvorila príjemná, rodinná atmosféra, ľudia mali radosť zo vzájomných stretnutí, ale aj z aktivít, ktoré ich očakávali.

Mali možnosť navštíviť Pamätnú izbu sv. Jána Pavla II., ktorá sa nachádza v rezidencii biskupského úradu.

Tam si vypočuli krátky výklad k návšteve pápeža Jána Pavla II. a videli predmety, ktoré počas oddychu použil – kreslo a posteľ, ktoré boli zhotovené na túto príležitosť podľa potrieb jeho vážneho zdravotného stavu, v ktorom sa vtedy už dlhšie obdobie nachádzal.

Ľudia túto možnosť ocenili a trpezlivo čakali na vstup, ktorý bol možný do priestoru izby po menších skupinách.

V jedálni biskupského úradu bol pripravený zostrih slávenia svätej omše z 13. septembra 2003. 

Záujemcom bol prezentovaný cez videoprojekciu.

Prítomným bola k dispozícii aj výstava fotografií zo vzácnej udalosti a informačné panely o príprave, priebehu tejto návštevy, ako aj o ohlasoch médií na ňu a o výročiach slávených v diecéze počas 20 rokov od návštevy, ktoré majú súvislosť so sv. Jánom Pavlom II.

Boli pripravené aj pamätné predmety na 20. výročie návštevy.

Nechýbalo ani malé občerstvenie.

O 17.00 nasledovala spoločná modlitba svätého ruženca pred sochou Panny Márie, pri ktorej bol umiestnený obraz sv. Jána Pavla II. a jeho relikvia, ktorú si prítomní mohli počas celého programu postupne uctiť.

Program na nádvorí biskupského úradu zavŕšilo požehnanie pamätnej tabule na návštevu svätého pápeža.

Požehnal ju biskup Stolárik.

Nasledoval slávnostný sprievod všetkých prítomných do katedrály.

 

Slávenie Eucharistie v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave. Snímka: sr. Julian Sedláková

 

Hlavným celebrantom svätej omše bol diecézny biskup Stanislav Stolárik, ktorý mal na sebe ornát, ktorý mal oblečený pri slávení pred 20 rokmi sv. Ján Pavol II.

Svätý omša bola skutočne vďaky vzdávaním za dar návštevy sv. Jána Pavla II., ktorý aj keď bol vo veľmi vážnom zdravotnom stave, takmer strávený chorobou, predsa – ako povedal otec biskup v homílii – navštívil Rožňavu, lebo to sľúbil vtedajšiemu diecéznemu biskupovi Eduardovi Kojnokovi.

Biskup Stolárik v homílii pripomenul slová, ktorými vítal vtedajší diecézny biskup Kojnok pápeža Jána Pavla II.

Vtedy povedal, že sa hlásime ku kresťanstvu, ale vo verejnom živote si počíname často, akoby sme veriacimi neboli.

Rožňavský biskup Stanislav Stolárik hovoril tiež o viere a jej prežívaní a vrátil sa k odkazu, ktorý nám zanechal sv. Ján Pavol II.

Hovoril o veľkej úlohe Ducha Svätého v našom živote a o potrebe osobnej otvorenosti jeho pôsobeniu.

Záverečné požehnanie udelil biskup Stolárik relikviou sv. Jána Pavla II.

Po pápežskej hymne sa kňazi vrátili v sprievode na biskupský úrad.

Prítomní odišli obohatení, duchovne naplnení a povzbudení krásnym slávením a zážitkom spoločenstva.

sr. Mária Červená FMA

snímky: sr. Julian Sedláková