V Šaštíne bola púť za kňazov

V národnej svätyni v Šaštíne sa 23. októbra konala celonárodná púť za kňazov. Organizovalo ju hnutie Modlitby za kňazov.
Samuel Brečka 26.10.2021
V Šaštíne bola púť za kňazov

Púť za kňazov vyvrcholila svätou omšou s biskupom Jozefom Haľkom. Snímka: Archív Samuela Brečku

Púť bola vyvrcholením 40-dňovej reťaze pôstu a modlitieb za kňazov, ktorá sa začala na sviatok Sedembolestnej Panny Márie. Symbolicky ju odštartoval Svätý Otec František návštevou Šaštína, ale aj požehnaním pri stretnutí s organizátormi púte.

Na príprave púte sa zúčastnili i sestry z komunity Božského Vykupiteľa, ktoré práve v deň púte slávili sviatok svojej kongregácie – sviatok Najsvätejšieho Vykupiteľa. A práve sestry tejto kongregácie pripravili a viedli krížovú cestu.

Potom program pokračoval prednáškou sestry Kataríny Krištofovej, SDR, o blahoslavenej Alfonze Márii Eppingerovej a  jej veľkej úcte voči kňazom.

Relikvie blahoslavenej Alfonzy Márie boli počas celej púte vystavené k úcte. Program púte vyvrcholil svätou omšou, ktorú celebroval bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko, ktorý v  homílii zdôraznil potrebu modliť sa za kňazov a upriamil pozornosť na to, čomu by veriaci mali dať pri modlitbe prioritu.

Pri prosbách v modlitbách za nové povolania je to schopnosť, aby mladí muži vedeli s odvahou odpovedať na Božie volanie a v pravý čas urobiť rozhodnutie. Biskup Haľko pozval veriacich na modlitby s úmyslom, aby mali kňazi nohy na zemi, ruky v praxi, ale najmä srdce v nebi.

Po skončení svätej omše sestra Katarína Krištofová, SDR, oficiálne odovzdala relikvie blahoslavenej Alfonzy Márie Eppingerovej hnutiu Modlitby za kňazov, aby sa k nej veriaci aj po púti mohli utiekať a vyprosovať pre kňazov potrebné milosti.