V seminároch bola dobrá nálada

Cez víkend, keď slávime Nedeľu Dobrého pastiera, slovenské kňazské semináre otvorili svoje brány. Seminaristi hosťom neukázali iba priestory, kde prebieha ich formácia, ale tiež si pre nich pripravili kultúrny a zábavný program.
Katolícke noviny 13.05.2019
V seminároch bola dobrá nálada

Aj mladší návštevníci spišského seminára mali o program postarané. / Snímka: Marek Rambala

Nitra – Brány Kňazského seminára svätého Gorazda sa pre verejnosť otvorili 11. mája. Program začal svätou omšou, ktorú v Katedrále sv. Emeráma celebroval rektor seminára Marián Dragúň. Po bohoslužbe si návštevníci mohli prezrieť priestory seminára. Pripravený bol pre nich i zábavný program z produkcie bohoslovcov prvého ročníka, pri ktorom sa snažili uhádnuť hostí prezlečených za niektorého zo známych svätcov. Hostia následne priblížili život a dielo svätca, za ktorého boli prezlečení. Deň otvorených dverí vyvrcholil v Kaplnke sv. Gorazda adoráciou za nové duchovné povolania. Na druhý deň sa seminaristi Nitrianskej diecézy vydali na návštevu farnosti Močenok. Ich seminárni spolubratia zo Žilinskej diecézy sa zasa stretli s veriacimi vo farnosti Martin-Sever.

 

Spišská Kapitula – Deň otvorených dverí sa v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka konal 12. mája. Program začal slávnostnou svätou omšou v Katedrále sv. Martina. Hlavným celebrantom bol spišský biskup Štefan Sečka. Po svätej omši sa účastníci dňa otvorených dverí presunuli do kňazského seminára, kde bol pre nich pripravený zaujímavý program. Nechýbali vystúpenia Scholy cantorum, súťaže pre deti, ako aj možnosť prehliadky katedrály. Program dňa otvorených dverí bol zakončený modlitbou korunky Božieho milosrdenstva.
Marián Marhefka

Fotografie z dňa otvorených dverí v spišskom seminári nájdete na tomto linku.

 

Košice – „Dvere otvorené... my sme pripravení.“ Týmito slovami sa v deň otvorených dverí v Kňazskom seminári sv. Karola Boromejského 12. mája prihovorili na facebooku košickí bohoslovci. V seminárnom Kostole sv. Antona Paduánskeho slúžil svätú omšu košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Následne návštevníci mali možnosť prejsť sa priestormi seminára a nahliadnuť do každodenného života bohoslovcov. Tí zodpovedali na zvedavé otázky a hostí previedli zákutiami seminára, do ktorých sa bežne nedostanú. V Aule svätých košických mučeníkov bol potom pre všetkých pripravený duchovný a kultúrny program, jeho súčasťou bola aj tombola. Deň otvorených dverí zakončili slávnostné vešpery, ktoré sa modlili kanonici Košickej arcidiecézy.

 

Badín – Bohoslovci z Kňazského seminára sv. Františka Xaverského na Nedeľu Dobrého pastiera navštívili sestry Satmárky a Vykupiteľky vo Vrícku neďaleko Kláštora pod Znievom, kde sa sestry starajú o staršie a choré spolusestry. Spoločne s bohoslovcami sa modlili za duchovné povolania.

 

Bratislava – Bohoslovci spolu s predstavenými Kňazského seminára svätých Cyrila a Metoda privítali návštevníkov 12. mája. Spoločný deň začali latinskou svätou omšou v Katedrále sv. Martina. Potom bola pripravená komentovaná prehliadka seminára. Bohoslovci ukázali hosťom svoje izby, ošetrovňu, knižnicu, spoločenskú miestnosť SMSka, či zvukáreň, v ktorej bol ozvučovaný dokument o biskupovi Michalovi Buzalkovi. Priblížili tiež seminárny časopis Adsum, ktorý oslavuje 30 rokov od prvého vydania. Celý deň prevládala medzi seminaristami a návštevníkmi pozitívna a veselá nálada. Spoločný program zakončila modlitba korunky Božieho milosrdenstva.

Fotogalériu Katolíckych novín z dňa otvorených dverí v bratislavskom seminári nájdete na tomto linku.