V sobotu má sviatok svätá Terézia z Avily

Podľa liturgického kalendára slávime 15. októbra spomienku sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi.
Zuzana Artimová 15.10.2022
V sobotu má sviatok svätá Terézia z Avily

Svetoznáme súsošie Extáza svätej Terézie, ktoré vytvoril Gian Lorenzo Bernini. Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

Svätá Terézia sa narodila 28. marca 1515 v Avile v Španielsku.

Vstúpila do karmelitánskej rehole, kde veľmi pokročila na ceste dokonalosti a mala mystické zjavenia.

Podujala sa zreformovať svoju rehoľu, začo niesla veľa príkoria, ale nezlomným duchom dokázala všetko prekonať.

Napísala aj knihy preplnené hlbokou náukou a potvrdené vlastnou skúsenosťou.

Zomrela 4. októbra 1582 v španielskej obci Alba de Tormes.

Svätorečil ju pápež Gregor XV. v roku 1622.

Za učiteľku Cirkvi ju vyhlásil pápež Pavol VI. v roku 1970.

Svätá Terézia Avilská je patrónkou spisovateľov, šachistov, orodovníčkou pri bolestiach hlavy a srdca, ale aj v duchovných potrebách.

Medzi atribúty, s ktorými sa najčastejšie zobrazuje, patrí anjel, šíp, holubica, kniha a srdce s nápisom IHS.

Geniálny taliansky sochár Gian Lorenzo Bernini vytvoril v rokoch 1647 – 1652 svetoznáme súsošie Extáza svätej Terézie.

Dielo sa dnes nachádza v rímskom Kostole Santa Maria della Vittoria.

Ide o jedno z najznámejších a najobdivovanejších súsoší vrcholného baroka.

Zachytáva svätú Teréziu vo chvíli mystickej extázy, pričom anjel jemne nadvihuje jej rehoľné rúcho a šípom sa chystá prebodnúť srdce svätice.

 

Modlitba k svätej Terézii

 

Ranné chvály

 

Chceš hlásať Kráľa večného,

opúšťaš, deva, rodný dom;

Krista chceš zvestovať, preliať krv,

to chceš na spásu pohanov.

 

Lež teba čaká iná smrť

a v mukách budeš údel mať,

keď šípom lásky ranená

tajomne budeš umierať.

 

Obeta lásky vznešená,

príkladom rozpáľ srdcia nám

a chráň ľud, čo ťa velebí,

pred peklom; veď ho k výšinám.

 

Ježišu, ženích panien, hľa,

panny sa tebe klaňajú,

chvály a piesne svadobné

spievať ti neprestávajú.

Amen.

 

Všemohúci Bože, svätú Teréziu si osvietil Duchom Svätým,

aby bola v Cirkvi učiteľkou kresťanskej dokonalosti;

vrúcne ťa prosíme, daj nám neprestajne čerpať z jej duchovnej náuky

a túžiť po pravej svätosti.

Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh

a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.

 

Zdroj: Liturgia hodín na posvätenie času, Spolok svätého Vojtecha, Trnava 2009