V spojení s Kristom vás čaká pekná budúcnosť

V nedeľu 6. novembra košický arcibiskup metropolita Bernard Bober konsekroval kostol a požehnal nový oltár vo farnosti Najsvätejšej Trojice v obci Rad.
Jaroslav Fabian 07.11.2022
V spojení s Kristom vás čaká pekná budúcnosť

Košický arcibiskup Bernard Bober pri požehnávaní nového oltára. Snímka: Jaroslav Fabian

Najskôr sa obnovila strecha, fasáda a veža kostola.

Pri obnove interiéru farského kostola a vynovení liturgického priestoru sa položila nová dlažba, nová elektroinštalácia a osvetlenie, vnútorné maľby a osadil sa nový oltár - obetný stôl.

„Gratulujem vám, ďakujem za vašu vieru a obetavosť. Pozývam vás modliť sa, aby sa vaša farnosť Najsvätejšej Trojice duchovne vzmáhala,“ týmito slovami pozdravil v úvode eucharistickej slávnosti košický arcibiskup Bernard Bober veriacich.

„Nech je tento obnovený kostol a nový pevný oltár pre vás akýmsi mementom v čase života, ktorý vám Boh osobitne dopraje, a nech je na tomto mieste zjavné, že sa tu spája človek s Bohom a časnosť s večnosťou. V spojení s Kristom vás čaká pekná budúcnosť,“ povzbudil v homílii prítomných arcibiskup Bernard Bober.

Pred záverečným požehnaním sa farár Roland Böőr poďakoval všetkým majstrom, ktorí pracovali na obnove, a farskému spoločenstvu, ktoré mu aktívne pomáha. Srdečne pozval všetkých, aby do chrámu prichádzali vo veľkom počte a aby vnímali, čo Boh pre nás robí.

Na záver slávnosti arcibiskup Bernard Bober požehnal základný kameň Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie, kde budú uložené ostatky Štefana Iglódyho, ktorý ako 18-ročný v roku 1639 v Rade podstúpil mučenícku smrť.