V SSV vychádza Krížová cesta z pera Ľubomíra Gregu

Na začiatku Pôstneho obdobia prináša najväčšie katolícke vydavateľstvo Spolok svätého Vojtecha na knižný trh pobožnosť krížovej cesty autora Ľubomíra Gregu, špirituála Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne.
Martina Grochálová 04.03.2019
V SSV vychádza Krížová cesta z pera Ľubomíra Gregu

Ilustračná snímka: KN

Ide o takzvanú pokoncilovú alebo biblickú krížovú cestu, ktorá sa od klasickej krížovej cesty líši iným typom zastavení, pričom zachytáva najdôležitejšie udalosti Ježišovho života od Poslednej večere až po jeho zmŕtvychvstanie.

V duchu Direktória o ľudovej zbožnosti a liturgii pozýva modliacich zahĺbiť sa do jednotlivých fáz Ježišovho utrpenia, nekončí sa však pochovaním Pána Ježiša a uložením jeho tela do hrobu, lež oslavou jeho zmŕtvychvstania a spomienkou naň.

Text tejto krížovej cesty je plný viery a nádeje, preniknutý úprimnou láskou k tomuto nábožnému cvičeniu.

Jednotlivé meditácie sprevádzajú ilustrácie majstra Ladislava Záborského, ktoré boli predlohou krížovej cesty v seminárnom Kostole sv. Františka Xaverského v Badíne.

Krížová cesta vychádza v praktickom formáte brožúrky a je dostupná v obchodnej sieti Spolku svätého Vojtecha, v internetovom obchode eVojtech.sk, ako aj u ďalších kníhkupcov.