V Topoľčanoch si uctili Pannu Máriu

Počas uplynulého víkendu 3. – 6. septembra sa v Topoľčanoch konala každoročná púť k Panne Márii. Zúčastnili sa na nej veriaci z celého okolia, aby sa zjednotili v modlitbách za Slovensko a rodiny. Pozvanie prijal aj predseda Českej biskupskej konferencie, olomoucký arcibiskup a moravský metropolita Jan Graubner.
Lenka Vatrtová 08.09.2020
V Topoľčanoch si uctili Pannu Máriu

Na slávnostnú topoľčiansku púť si už celé desaťročia prichádzajú veriaci uctiť Pannu Máriu. Snímka: Lenka Vatrtová

Topoľčiansky farský kostol je zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie a je spojený zväzkom duchovného príbuzenstva s pápežskou Bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme. Pútnici preto mohli v kostole získať úplné odpustky.

„Chodíme sem už od detstva, teraz privádzame na púť i svojich vnukov. Veriaci prichádzajú do Topoľčian aj zďaleka, oblečení v krojoch alebo v športovom - podľa toho, odkiaľ idú,“ povedali pre Katolícke noviny pútničky stojace na priestranstve pred kostolom.

Topoľčiansku mariánsku púť sprevádzal bohatý program. Niesla sa v duchu úcty k Sedembolestnej Panne Márii a Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Piatkovú svätú omšu pre mladých celebroval páter Vladislav Bednár, OT, ktorý v Topoľčanoch pôsobí. Svätú omšu sprevádzal mládežnícky spevokol, ktorý vo farnosti už dlhé roky vedie sestra Kristiána Haburajová, SDR.

V sobotu sa spoločenstvá Modlitby matiek a Modlitby otcov, ktoré majú v Topoľčanoch silné zastúpenie, modlili za všetky rodiny na Slovensku. Nasledovala slávnostná svätá omša spojená so zasvätením Panne Márii a adoráciou, ktorú celebroval generálny vikár Nitrianskej diecézy Peter Brodek.

Topoľčianska púť vyvrcholila v nedeľu slávnostnou svätou omšou k úcte Sedembolestnej Panny Márie. História sochy Sedembolestnej je opradená legendami a vďaka nej sú Topoľčany od roku 1854 pútnickým miestom.

Žiaľ, pre nepriaznivé počasie sa svätá omša nekonala pri lurdskej jaskynke za kostolom, ale v jeho interiéri. Celebroval ju olomoucký arcibiskup a moravský metropolita Jan Graubner.

„Mária dáva iba jednu radu – urobte všetko, čo vám povie Ježiš. Keď ju obsluha na svadbe v Káne poslúchla, zažili zázrak. V tom vidím odkaz i pre nás: modlime sa, aby sme vedeli Ježišove slová aplikovať do života. Potom tiež uvidíme zázraky,“ zdôraznil arcibiskup Jan Graubner.

Ako podľa neho inšpirovať mladšiu generáciu k účasti na mariánskych púťach?

Arcibiskup Jan Graubner vysvetlil: „Zo sveta sme prijali egoizmus. Vyberáme si len to, čo nám vyhovuje, a k Pánu Bohu sa obraciame len vtedy, keď potrebujeme zdravie, šťastie či riešenie problémov. Robíme si z neho služobníka, nemáme ho na prvom mieste. Potrebujeme sa otvoriť a akcent svojej pozornosti preniesť zo seba na Boha, nechať ho v nás pôsobiť a vládnuť. A budeme žasnúť!“