V Trenčíne posvätili nový chrám

Gréckokatolícka farnosť sv. Cyrila a Metoda v Trenčíne prežila historickú udalosť. V sobotu 9. júla tam bola posviacka novovybudovaného chrámu zasväteného svätým Cyrilovi a Metodovi, učiteľom Slovanov. Na druhý deň slávilo farské spoločenstvo prvýkrát v novoposvätenom chráme odpustovú slávnosť k úcte patrónov farnosti.
TK KBS 19.07.2022
V Trenčíne posvätili nový chrám

Nový chrám je zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi. Snímka: Stanislav Gábor

Ide o prvý novopostavený chrám v krátkej histórii Bratislavskej eparchie, ktorá bola zriadená v roku 2008. Výstavbu iniciovali samotní farníci z Trenčína, ktorých počet od vzniku farnosti v roku 2004 kontinuálne rastie, a to aj vplyvom migrácie z východného Slovenska.

Autormi architektonického návrhu nového chrámu s kapacitou 100 miest na sedenie a 40 miest na státie sú Milan Červeňák, Juraj Havaj a Igor Antalík. Obrad posviacky viedol bratislavský eparcha Peter Rusnák.