V Trnave spomínali na biskupa Hnilicu

V jubilejnom roku svätého Ignáca si spomienkovou svätou omšou v Katedrále svätého Jána Krstiteľa v Trnave 8. októbra pripomenuli 15. výročie odchodu biskupa Pavla Máriu Hnilicu, SJ, do domu nebeského Otca.
TO ABU 12.10.2021
V Trnave spomínali na biskupa Hnilicu

Pobožnosť pri hrobe biskupa Hnilicu viedol arcibiskup Ján Orosch. Snímka: Julian Sedláková, RPM

Hlavným celebrantom svätej omše bol trnavský arcibiskup Ján Orosch, v homílii sa prihovoril kňaz Diela Ježiša Veľkňaza Pavol Benedict Lipták. Viacerými príkladmi zo života biskupa Pavla Máriu Hnilicu poukázal na podobnosť povahových vlastností medzi zakladateľom rehole svätým Ignácom a biskupom Hnilicom.

V duchu svätého Ignáca a povzbudený bývalým generálnym predstaveným Spoločnosti Ježišovej Pedrom Arrupem, ktorý neúnavne poukazoval na veľké sociálne problémy na národnej a medzinárodnej rovine a vyzýval kresťanov na zodpovednosť, aby nedávali len „niečo“, ale samého seba, biskup Pavol Mária Hnilica preukazoval nezištnú lásku aj ku komunistom, za čo si neraz vyslúžil i kritiku z vlastných radov.

Na svoju obhajobu použil slová z evanjelia, kde Pán Ježiš hovorí, že neprišiel volať spravodlivých, ale hriešnikov, a tak aj my musíme dať prednosť tým, ktorých mnohí považujú za hriešnikov.

Na záver svätej omše sa konala pobožnosť pri hrobe biskupa Hnilicu a jeho dvoch rehoľných spolubratov biskupov Petra Dubovského a Dominika Kaľatu v krypte katedrály.