V Trnave spomínali na návštevu pápeža sv. Jána Pavla II. pred 20 rokmi

Trnavská arcidiecéza zorganizovala v pondelok 11. septembra spomienku pri príležitosti 20. výročia návštevy pápeža Jána Pavla II. v Trnave. Svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa pri tejto príležitosti celebroval trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch.
Dušan Kolenčík 18.09.2023
V Trnave spomínali na návštevu pápeža sv. Jána Pavla II. pred 20 rokmi

Trnavský arcibiskup Ján Orosch so skautmi pri soche sv. Jána Pavla II. Snímka: Jozef Machovič

Spomienkovú slávnosť pri príležitosti 20. výročia návštevy pápeža sv. Jána Pavla II. v Trnave začali slávením svätej omše, ktorú v Katedrále sv. Jána Krstiteľa celebroval trnavský arcibiskup Ján Orosch.

Spolu s ním koncelebrovali generálny vikár Peter Šimko, trnavský farár dekan Jozef Gallovič a ďalší kňazi.

Na svätej omši boli prítomní aj skauti, ktorí si priebežne vymieňali stráž pri skautskej zástave.

Medzi prítomnými veriacimi nechýbali ani rehoľné sestry uršulínky, premonštrátky či notredamky.

Hneď v úvode svätej omše si veriaci vypočuli životopis pápeža Jána Pavla II., ktorý prečítal honorárny kanonik Trnavskej kapituly Ján Vido.

Trnavský arcibiskup Ján Orosch sa veriacim prihovoril v homílii.

V príhovore predovšetkým vydal osobné svedectvo o stretnutí s Jánom Pavlom II., keď bol ešte len bohoslovcom a stretol sa s ním ako arcibiskupom Krakova, ale spomenul i stretnutie, keď spolu s iným kňazom niesol list slovenských lazaristov pápežovi Jánovi Pavlovi II. počas jeho návštevy Poľska.

Aj týmito osobnými zážitkami chcel trnavský arcibiskup vyjadriť, že Ján Pavol II. bol naozaj svätý. 

Prítomným tiež vysvetlil, aký najvýraznejší odkaz zanechal sv. Ján Pavol II.

„To, že bol Boží muž. V poslednom čase veľmi často spomínam, že my máme v Katolíckej cirkvi čnosti, že napríklad veľkou čnosťou je vďačnosť, ktorej je málo, že? A ešte považujem za takú veľkú aj čnosť zmužilosti, ktorú Ján Pavol II. Bol mužom Božím,“ povedal arcibiskup Ján Orosch. 

Po modlitbe po svätom prijímaní nasledovala akadémia o sv. Jánovi Pavlovi II.

 

Bývalý trnavský primátor Štefan Bošnák (v obleku pri arcibiskupovi Oroschovi) sa podelil s prítomnými o svoje osobné spomienky na pápežskú návštevu. Snímka: Lukáš Blažo

 

Monika Kopecká uviedla bývalého trnavského primátora Štefana Bošnáka, ktorý si pred prítomnými zaspomínal, ako sa tieto pamätné udalosti pred 20 rokmi pripravovali a zrealizovali.

Nezabudol spomenúť ani to, čo vtedy ľudia prežívali.

„Keď sme túto skutočnosť zistili - keďže sme sa poznali s otcom arcibiskupom Sokolom a prakticky sme sa dosť často spolu stretávali - tak som ho poprosil, že či by nebolo dobré a vhodné zaradiť Trnavu do programu pápežskej návštevy, pretože predtým bolo konštatované, že pápež chce navštíviť sídla diecéz, v ktorých ešte nebol - a v Trnave nebol,“ povedal bývalý primátor Bošnák. 

Potom sa prítomným prihovorila i Monika Kopecká, ktorá sa danou témou zaoberá.

Zároveň sa na obrazovkách, ktoré sa v trnavskom katedrálnom chráme nachádzajú, premietal krátky zostrih RTVS z návštevy pápeža sv. Jána Pavla II. v Katedrále sv. Jána Krstiteľa. 

Návštevu sv. Jána Pavla II. v Trnave pripomína bronzová socha z roku 2005, ktorá sa nachádza pred Katedrálou sv. Jána Krstiteľa.

Po akadémii ukončili svätú omšu záverečným požehnaním a všetci prítomní vyšli von z katedrály práve k tejto bronzovej soche sv. Jána Pavla II., kde sa pomodlili litánie k tomuto svätcovi.

Zhromaždenie sa rozišlo po krátkej modlitbe a kladení vencov k soche.

Dušan Kolenčík