Vďaka všetkým za organizáciu návštevy

Generálneho koordinátora apoštolskej cesty Svätého Otca na Slovensku Ivana Ružičku sme sa pýtali na hodnotenie návštevy pápeža Františka.

 

Ján Lauko 21.09.2021
Vďaka všetkým za organizáciu návštevy

Ktorý moment z pápežovej návštevy vám najviac utkvel v pamäti?

Nádherným dojmom na mňa pôsobili ľudia, ktorí prišli pozdraviť Svätého Otca popri ceste, kadiaľ sa pohyboval. O to viac to bolo nečakané prekvapenie, lebo nikoho sme osobitne neorganizovali, výslovne nepozývali. Táto spontánna reakcia ľudí pri prílete, presunoch, ako i odlete ma veľmi povzbudila. Na uliciach stáli a kývali mladí i starší, rodiny s deťmi, ale aj starí rodičia a chorí. Vnímam z tohto gesta prejav úprimnej radosti veľkého množstva ľudí nad prítomnosťou Svätého Otca. Akoby hovorili: nemôžeme ti podať ruku a privítať ťa osobne, tak aspoň takto ťa pozdravujeme; vitaj medzi nami, cíť sa ako doma a, prosíme, požehnaj nás!

Aké najväčšie výzvy ste riešili z organizačného hľadiska?

Počas samotného priebehu návštevy bolo pre mňa najväčšou výzvou zvládnuť nečakané situácie a zmeny, čo si vyžadovalo potrebu flexibilných reakcií a hľadaní riešenia. Neraz aj počas už prebiehajúceho stretnutia so Svätým Otcom sa vynorili úlohy a rozhodnutia, na ktoré bolo treba promptne reagovať. Aby mohli veci „na pódiu“ dobre fungovať, je potrebné zázemie ľudí, ktorí nie sú viditeľní, takzvaný backstage. Spolupracovníci, ktorí nie sú pokojnými poslucháčmi, ale s veľkým nasadením riešia všetko potrebné k úspešnému priebehu. Týmto všetkým organizátorom i účastníkom vyslovujem svoje najvrúcnejšie poďakovanie a môj obdiv. Zároveň sa ospravedlňujem všetkým tým, ktorí sa v rôznych situáciách ocitli v rôznych ťažkostiach organizačného charakteru, ale i nepochopenia, náročného riešenia alebo nedoriešenia ich požiadaviek. Tieto postrehy na Generálnom sekretariáte KBS radi prijmeme, aby nám poslúžili ako poučenie, akej oblasti máme venovať viac pozornosti.

Čo si odnášate z Františkovej návštevy do ďalších dní?

Hoci si myslím, že na zhodnotenie apoštolskej cesty pápeža Františka na Slovensku je ešte priskoro, verím, že každý z nás sa cíti i osobne pozvaný k reflexii nad posolstvom, ktoré Svätý Otec priniesol svojimi slovami i gestami. Pre mňa zostáva viacero momentov z bezprostrednej blízkosti Svätého Otca. Bez toho, aby som vyberal niektorý z nich, spomeniem a chcem sa inšpirovať ich spoločným charakterom – blízkosť a záujem Svätého Otca, osobná zainteresovanosť, ľudskosť a pozornosť pre blízkych, ktorí sú mojimi spolupútnikmi, s ktorými sa vo vzájomnej spoluzodpovednosti plavíme na spoločnej loďke.