Večania oslávili svojho patróna

Vo farnosti Šaľa-Veča mali pri príležitosti sviatku sv. Jána Nepomuckého 16. mája hody. Oproti iným rokom sa tentoraz konali za nevyhnutných hygienických a bezpečnostných opatrení. Slávnostným kazateľom bol šéfredaktor KN Igor Hanko.
Katolícke noviny 18.05.2020
Večania oslávili svojho patróna

Večanov prišiel na hody pozdraviť šéfredaktor KN Igor Hanko. / Snímka: Mariana Lazová


Igor Hanko v homílii pripomenul hrdinstvo svätého Jána Nepomuckého, ktorý sa neprispôsobil dobe, ale nasledoval Boha. Aj veriacich preto povzbudil, že ak milujú nebeského Otca, nech neprestávajú hľadať cestu k nemu i v súčasnosti.

Zaujímavosťou je, že farnosť hody oslavuje na sviatok sv. Jána Nepomuckého, no ani jeden z dvoch miestnych kostolov nemá jeho patrocínium. Český mučeník je však spolupatrónom farnosti. Starý kostol je totiž zasvätený Svätej rodine a hody na Vianoce by ľudia až tak neoslávili.

Ako priblížil správca farnosti Lukáš Stanislav Buchta vo Veči bola tradícia, že na Jána Nepomuckého bývali takzvané šalátové hody, ktoré boli spojené s prvou úrodou, keďže na trhovisku sa už mohla predávať čerstvo dopestovaná zelenina. Korene tradície siahajú niekoľko storočí dozadu. Aby boli hody oficiálne, jeden z predošlých farárov požiadal, aby bol svätý Ján Nepomucký pričlenený za spolupatróna farnosti.