Veľkonočné obrady pre kňazov sú v predaji

Liturgická pomôcka Svätý týždeň a Veľkonočné trojdnie. Výňatok z Rímskeho misála s aktuálnymi textami podľa nového vydania Rímskeho misála je už v predaji.

Martina Grochálová 25.03.2022
Veľkonočné obrady pre kňazov sú v predaji

Snímka: Peter Valach

Publikácia určená kňazom obsahuje všetky texty, používané pri základných sláveniach jednotlivých dní Svätého týždňa. Texty v slovenskom a čiastočne aj v latinskom jazyku boli prevzaté z viacerých oficiálnych liturgických kníh. „Publikácia zahŕňa slávenia od Palmovej nedele až po Veľkonočnú nedeľu.

Celebrantovi poskytne viaceré praktické i typografické benefity – ľahkú čitateľnosť i orientáciu pri fakultatívnych alternatívach jednotlivých textov a obradov,“ vysvetľuje riaditeľ Spolku svätého Vojtecha Ivan Šulík a dodáva, že liturgická pomôcka má univerzálny charakter.

„Spĺňa kritériá liturgických slávení, ktoré sa konajú slávnostnejším i jednoduchším spôsobom tak v menších vidieckych a mestských kostoloch, ako aj vo veľkých katedrálach.“

Publikácia má 256 strán, pevnú šitú väzbu, stojí 25 eur, po kňazskej zľave 20 eur. Dostupná je v obchodnej sieti Spolku svätého Vojtecha a v internetovom obchode eVojtech.sk.

Možno si ju už teraz objednať na objednavky@ssv.sk a evojtech.sk.