Vendelín Javorka vykonal veľké dielo

Žilinská diecéza v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity a Spoločnosťou Ježišovou na Slovensku 12. februára pripravila sympózium o Vendelínovi Javorkovi SJ.
Zdeno Pupík 19.02.2019
Vendelín Javorka vykonal veľké dielo

P. Vendelín Javorka SJ v sovietskom gulagu, kde bol internovaný v rokoch od 1945 do 1956. Snímka: archív Spoločnosti Ježišovej

V žilinskom diecéznom centre o Javorkovom duchovnom dozrievaní hovoril Ladislav Csontos SJ, o korešpondencii medzi Javorkom a Hlinkom Róbert Letz, Ivan Moďoroši zhodnotil prínos Javorku ako prvého rektora Russica v Ríme a Milan Hudaček SJ priblížil informácie, ktoré na Javorku donášal agent ŠtB.

Podujatie moderoval Miloš Lichner, dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity:
„Javorka vykonal veľké dielo, nezradil Krista ani vo veľmi ťažkých situáciách a ostal mu verný až do konca. Myslím si, že je dôležité, aby sme si to pripomenuli, že sú takí, ktorí žili naplno s Kristom, a že oplatí sa to opakovať po nich.“

Milan Hudáček, archivár u jezuitov v Bratislave, pripomenul, že Javorka „mohol z väzenia v Rusku odísť do Ríma, kde bol veľa rokov predtým, kde mal takpovediac domovské právo, ale on si vybral Žilinu.

Pre bezpečnostné orgány to bola veľká otázka, ktorú si znovu a znovu kládli, ale myslím, že nijakú odpoveď sa nedozvedeli – len to, že Javorka chcel žiť na záver svojho života tu, odkiaľ pochádza“.

Žilinský biskup Tomáš Galis v otváracom príhovore okrem iného potvrdil záujem o prehĺbenie poznania života tohto veľkého človeka:

„Aby sme vedeli ešte viac o živote vzácneho a obetavého muža Vendelína Javorku, Žilinská diecéza poveruje nášho kňaza Ivana Moďorošiho, aby pokračoval v zbieraní materiálov o pátrovi Javorkovi.

Chceme sa raz dožiť, aby tento vynikajúci služobník Boha a Cirkvi bol pre nás a pre ďalšie generácie aj oficiálnym vzorom viery, nádeje a lásky.“

Vendelín Javorka sa narodil v roku 1882 v Černovej a zomrel v roku 1966 v Žiline, kde je aj pochovaný.