Veni Sancte mali v Nitre prvýkrát bohoslovci troch diecéz

V nitrianskom seminári otvorili akademický rok, počas ktorého sa budú prvýkrát v meste pod Zoborom formovať aj bohoslovci Banskobystrickej diecézy. Tí sa presťahovali do Nitry po ukončení činnosti seminára v Badíne.
Tibor Ujlacký 30.09.2019
Veni Sancte mali v Nitre prvýkrát bohoslovci troch diecéz

Okrem bohoslovcov z Nitrianskej a zo Žilinskej diecézy budú mať v Nitre formáciu aj seminaristi Banskobystrickej diecézy. / Snímka: Marek Mucha


Na začiatku akademického roka 2019/2020 slúžili 25. septembra v Katedrále sv. Emeráma v Nitre slávnostnú svätú omšu Veni Sancte pre bohoslovcov Kňazského seminára svätého Gorazda. Hlavným celebrantom bol banskobystrický biskup Marián Chovanec. Spolu s ním koncelebroval žilinský biskup Tomáš Galis a nitriansky biskup Viliam Judák.

V homílii sa prihovoril biskup Judák, ktorý bohoslovcov vyzval na vernosť kňazskému povolaniu a povzbudil ich k zodpovednému plneniu si povinností počas štúdií a prípravy na kňazskú službu.

Na záver slávnosti biskup Chovanec objasnil dôvody nástupu bohoslovcov Banskobystrickej diecézy do nitrianskeho seminára po ukončení činnosti Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne.

V tomto akademickom roku sa tak prvýkrát na jednej seminárnej pôde stretlo 21 bohoslovcov za Nitriansku, 20 za Žilinskú a 19 za Banskobystrickú diecézu.
Po svätej omši sa v aule Kňazského seminára svätého Gorazda uskutočnilo zasadnutie akademickej obce spojené s imatrikuláciou novoprijatých študentov.