Verbisti oslavujú storočné jubileum

Spoločnosť Božieho Slova – verbisti – slávi v nedeľu 15. januára sto rokov svojho príchodu na Slovensko. Zároveň na tento deň pripadá v liturgickom kalendári aj spomienka na zakladateľa tejto rehole sv. Arnolda Janssena.
Katolícke noviny 15.01.2023
Verbisti oslavujú storočné jubileum

Misijné dielo sv. Arnolda Janssena oslavuje na Slovensku už sto rokov. Ilustračná snímka: -TK KBS-/Martin Štefanec

Pri tejto príležitosti bude v nedeľu 15. januára celebrovať slávnostnú svätú omšu v Kostole sv. Arnolda Janssena v Bratislave-Petržalke bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.

Misionári verbisti zo Spoločnosti Božieho Slova touto svätou omšou otvoria jubilejný rok, počas ktorého si budú pripomínať sto rokov svojho pôsobenia na Slovensku, konkrétne od otvorenia svojho prvého misijného domu v Močenku pri Nitre v roku 1923.

Príprava na jubileum storočnej prítomnosti misionárov na Slovensku a v Českej republike sa niesla pod heslom: Kráčame s Božím slovom.

Podľa slov provinciála pátra Pavla Krutáka, SVD, chcú misionári v prvom rade využiť túto príležitosť nato, aby sa poďakovali Pánu Bohu za všetko, čím ich obdaroval. Zároveň sa chcú ešte hlbšie spojiť s vteleným Slovom, Ježišom Kristom, ktorého nasledujú vo svojom misijnom povolaní, a utvrdiť sa v poslaní ísť do celého sveta a ohlasovať Božie slovo - evanjelium.

Súčasťou prípravy na jubileum boli aj zamyslenia nad spiritualitou sv. Arnolda Janssena, ktoré mali priblížiť jeho výnimočnú osobnosť a zároveň vyzdvihnúť misijnú spiritualitu, ktorá sa v súčasnej sekularizovanej dobe stáva aktuálnejšou než kedykoľvek predtým.

Svätý Arnold Janssen hovoril, že ohlasovanie evanjelia je prvoradým a najväčším skutkom lásky k blížnemu. Preto verbisti aj dnes vnímajú ako prvoradú práve svoju službu ohlasovania Božieho slova.

 

Svätý Arnold Janssen

Pôvod jeho mena možno nájsť v staronemeckom slove Arnwald, Arenwald, čo v preklade znamená orlí vládca, silný ako orol.

Arnold Janssen sa narodil 5. novembra 1837 v nemeckom mestečku Goch v Porýní.

V roku 1861 bol vysvätený za kňaza.

Keďže bol vynikajúcim študentom v oblasti matematiky a prírodných vied, pôsobil ako profesor týchto predmetov.

Horlivo šíril apoštolát modlitby, vydával rozličné brožúrky.

Neskôr začal vydávať časopis Malý posol Božského Srdca.

Jeho apoštolát sa čoraz viac začal zameriavať na svetové misie.

V roku 1875 vznikol prvý misijný dom v Holandsku, do ktorého boli prijatí prenasledovaní kňazi z Nemecka.

Svojej Misijnej spoločnosti Božieho Slova dal spiritualitu založenú na úcte k Najsvätejšej Trojici, ktorá sa otvorila svetu v inkarnácii (vtelení) Božieho Slova skrze Ducha Svätého.

Všetkých členov spájal spoločný cieľ: práca na šírení Božieho kráľovstva všade tam, kde ho ešte nepoznajú. Lebo je ešte veľa tých, ktorí o ňom nepočuli a miestna cirkev nie je schopná samostatne žiť.

Osobne sa podieľal na založení misijných domov v Salzburgu, v Chicagu; svojich misionárov osobne posielal do celého sveta.

Okrem mužskej misijnej spoločnosti založil v roku 1889 Misijnú spoločnosť služobníc Ducha Svätého a v roku 1896 tretiu misijnú spoločnosť klauzúrovaných sestier - Spoločnosť služobníc Ducha Svätého večnej poklony, ktorej úlohou je nepretržite vyprosovať pred vystavenou Oltárnou sviatosťou Božie požehnanie pre misijné poslanie Cirkvi.

Zomrel 15. januára 1909 v Steyle.

Pred 20 rokmi, 5. októbra 2003, bol Arnold Janssen vyhlásený za svätého spolu s ďalšími významnými misionármi: Danielom Combonim a Jozefom Freinademetzom.

Kanonizoval ich pápež Ján Pavol II. počas slávnostnej svätej omše na Námestí sv. Petra vo Vatikáne.

Udalosť mala celosvetový rozmer, keďže duchovní synovia a dcéry dvoch zakladateľov mužských a ženských misionárskych reholí (Janssen, Comboni) pricestovali na túto kanonizáciu do Ríma zo všetkých kútov sveta.

 

Zdroj: Daniel Dian, Viliam Judák: Každý deň so svätými. I. diel. Spolok svätého Vojtecha, Trnava 2006; -TK KBS-, -ART-