Verejné bohoslužby sú opäť povolené

Verejné sväté omše je možné sláviť pri dodržaní stanovených obmedzení, ktoré majú zabrániť šíreniu koronavírusu.

TK KBS 14.12.2021
Verejné bohoslužby sú opäť povolené

Sväté omše za účasti veriacich je možné sláviť v režime OP. Snímka: Erika Litváková

Na základe rozhodnutia vlády SR sú od 10. decembra na Slovensku znovu povolené verejné bohoslužby.

Zúčastniť sa na nich môže 30 osôb v režime OP (očkovaní a prekonali COVID-19 v ostatných 180 dňoch). Pre nezaočkovaných je k dispozícii režim individuálnej pastorácie, teda vyslúženie sviatostí po osobnom dohovore s kňazom.

Do chrámov, ktorých plocha presahuje 750 štvorcových metrov, môže prísť na bohoslužbu aj väčší počet osôb než 30, avšak pri zachovaní pravidla 1 osoba na 25 štvorcových metrov. Pre chrámy s plochou menšou ako 750 štvorcových metrov platí počtový limit 30 osôb v režime OP na bohoslužbu.

Pre účastníkov je povinný platný covidový pas. Konferencia biskupov Slovenska rozhodnutie vlády, ktoré aspoň čiastočne sprístupňuje bohoslužby, rešpektuje. Kňazov a veriacich prosí o jeho zachovanie a trpezlivosť, predovšetkým pre kritické okolnosti v zdravotníctve.

V platnosti, samozrejme, vzhľadom na pandemickú situáciu zostáva dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedeľu a prikázané sviatky.

Biskupi vzhľadom na predchádzajúce plošné zákazy verejných bohoslužieb trvajú na efektívnom spôsobe rešpektovania náboženskej slobody ako esenciálnej súčasti života spoločnosti, a to aj v pandemickej situácii.

Majú nádej, že toto vedomie bude vždy stabilnou súčasťou uvažovania pri podnikaní ďalších krokov smerom k Cirkvi zo strany verejných predstaviteľov štátu.