Veriaci sa zapojili do súvislého čítania Biblie

V Bazilike Svätého kríža v Kežmarku sa pri príležitosti končiaceho sa Roka Božieho slova konalo 27. septembra podujatie s názvom Súvislé čítanie Svätého písma.
Tomáš Tomusko 29.09.2020
Veriaci sa zapojili do súvislého čítania Biblie

Súvislé čítanie Biblie v kežmarskej bazilike trvalo takmer päť hodín. Veriaci sa doň zapojili pri príležitosti konca Roka Božieho slova. Snímka: Tomáš Tomusko

Veriaci všetkých vekových kategórií z farnosti Kežmarok a okolia mali možnosť prísť popoludní do chrámu a započúvať sa do Božieho slova, konkrétne do textov Matúšovho a Markovho evanjelia.

Samotné, takmer päť hodín trvajúce, súvislé čítanie týchto evanjelií lektormi kežmarskej farnosti, ktorí sa striedali v približne pätnásťminútových intervaloch, sa začalo po skončení úvodnej pobožnosti zameranej na vyprosenie si lásky k Božiemu slovu.

Posledným lektorom a celebrantom slávnostnej svätej omše, ktorá biblické podujatie ukončila, bol František Trstenský, farár a dekan v Kežmarku.

Vyjadril radosť nad tým, že „veriaci si našli čas a prišli do chrámu, aby nasledovali krásny príklad Márie z Lukášovho evanjelia, ktorá si sadla k Ježišovým nohám a počúvala jeho slovo, ktoré má moc premieňať naše ľudské srdcia a očistiť ich“.