Veriaci si uctili Matku Božiu Nitriansku

Na nitrianskej Kalvárii sa 18. – 19. augusta konala tradičná púť k Panne Márii Nanebovzatej. Práve jej je zasvätený miestny farský kostol.
19.08.2018
Veriaci si uctili Matku Božiu Nitriansku

Na kalvársky vrch v Nitre prišli opäť desiatky pútnikov, aby si uctili Božiu Matku. / Snímka: Miroslav Lyko

V sobotu podvečer celebroval svätú omšu vojenský ordinár František Rábek. Práve on bol pred tridsiatimi rokmi správcom tohto pútnického miesta, kde sa v rámci Mariánskeho roka uskutočnila púť veriacich, modliacich sa okrem iného za náboženskú slobodu na Slovensku.

Večerný a nočný program pozostával z modlitby posvätného ruženca, zo sprievodu k blízkej lurdskej jaskynke a zo svätej omše novokňazov.

Druhý deň odpustovej slávnosti začala ranná krížová cesta. Vrcholom púte bola nedeľná eucharistická slávnosť, ktorej predsedal nitriansky biskup Viliam Judák. V homílii pripomenul, že tak ako Panna Mária bola vzatá do neba, aj my všetci sme pozvaní k tomuto cieľu: „Kresťan vie, že jeho posledná štácia je v nebi.“ Upozornil však, že to neumenšuje jeho úsilie o zveľadenie tohto sveta. Povzbudil prítomných, aby ako veriaci kresťania dali darček svojmu mestu k 770. výročiu udelenia mestských práv, a to napríklad aj lepšími medziľudskými vzťahmi alebo i čistou kampaňou pred komunálnymi voľbami.

Miroslav Lyko