Vešpery na Adventné obdobie

Prinášame vám modlitbu vešpier od Prvej adventnej nedele do 16. decembra.

Katolícke noviny 27.11.2022
Vešpery na Adventné obdobie

K hviezde, ktorá označuje miesto Spasiteľovho príchodu na svet, putujú do Betlehema tisíce veriacich z celého sveta. Snímka: Zuzana Artimová

Stvoriteľ sveta hviezdneho,

ty večné Svetlo veriacich,

Spasiteľ všetkých, Ježišu,

počuj hlas vrúcne prosiacich.

 

Ľúto ti bolo človeka,

čo stál pred smutným zánikom;

prišiel si liečiť hynúcich

a podať ruku hriešnikom.

 

Keď plnosť času nadišla,

jak ženích Cirkvi spanilej

vychádzaš z izby zamknutej:

spod srdca Panny Márie.

 

Pred tvojou mocou nesmiernou

stvorenie všetko skláňa sa,

zem celá, nebo vysoké

tebe poddané koria sa.

 

Vrúcne ťa, Kriste, prosíme:

budúci Sudca všetkých nás,

pred zradným šípom diablovým

ochráň nás teraz, v každý čas.

 

Sláva buď, Kriste, Kráľ dobrý,

tebe i Bohu Otcovi,

na večné veky sláva buď

aj Duchu Tešiteľovi. Amen.

 

Zdroj: Liturgia hodín na posvätenie času. Spolok svätého Vojtecha, Trnava 2009