Vláda schválila nové financovanie cirkví

Nový spôsob financovania registrovaných cirkví vychádza z doteraz uplatňovaného modelu, predpokladá však postupné zohľadňovanie počtu veriacich.
TK KBS 22.08.2019
Vláda schválila nové financovanie cirkví


Na zasadaní vlády SR 21. augusta bol schválený nový zákon o finančnej podpore cirkví a náboženských spoločností z dielne Ministerstva kultúry SR. Novela zachováva systém priamej podpory zo strany štátu, má však zmeniť zastaranú koncepciu financovania cirkví podľa zákona z roku 1949.

Rezort kultúry v tejto súvislosti poukázal, že aktualizáciu tohto systému vyhodnotila ako optimálne riešenie expertná skupina zložená zo zástupcov štátu a cirkví. „Nový model je založený na zásadách spravodlivosti, transparentnosti, solidarity, nezávislosti cirkví a rešpektovania ekonomických možností štátu,“ uviedlo v predkladacej správe ministerstvo kultúry.

Štát bude podľa návrhu prispievať na činnosť cirkví príspevkom každoročne zvyšovaným o mieru inflácie a valorizáciu. „Celková suma príspevku na rok 2020 sa rozdelí tak, že prostriedky vo výške tohtoročného príspevku sa medzi jednotlivé cirkvi rozdelia tak ako v roku 2019. Zvyšná časť celkovej sumy od štátu (navýšenie o infláciu a valorizáciu) bude cirkvám prerozdelená pomerne podľa počtu veriacich cirkví uvedeného v sčítaní obyvateľov,“ ozrejmilo ministerstvo.

Návrh novely ráta s tým, že ak počet veriacich v porovnaní s posledným zisťovaním klesne alebo narastie o viac ako desať percent, príspevok štátu ministerstvo kultúry jednorazovo zníži alebo zvýši, najviac však o 1/3 percentuálneho poklesu alebo nárastu počtu veriacich.

Štátny príspevok budú môcť registrované cirkvi, ktorých je na Slovensku momentálne 18, použiť nielen na výkon svojej bohoslužobnej činnosti a mzdové a odvodové náklady pre zamestnancov cirkví, ale po novom napríklad aj na kultúrne a sociálne činnosti či vzdelávacie aktivity zamerané na deti a mládež. Podľa ministerky kultúry Ľubice Laššákovej by novela mala priniesť úpravu platov duchovných a taktiež poskytnúť prostriedky na obnovu cirkevných centier.

Schválenie novely privítala i Konferencia biskupov Slovenska (KBS). Oceňuje, že návrh je výsledkom dohody so všetkými cirkvami a náboženskými spoločnosťami. „Jeho prijatie na pôde NR SR by po 70 rokoch ukončilo platnosť komunistického zákona zameraného na získanie kontroly nad cirkvami. Do platnosti by tak vstúpila legislatíva, ktorá je zásadne primeranejšia našej demokratickej súčasnosti,“ stojí vo vyhlásení KBS.

Nový zákon musí ešte schváliť parlament. Novela by podľa návrhu mala nadobudnúť účinnosť od januára 2020.