Vladyka Pacák sa vracia na Slovensko

Vladyka Marián Andrej Pacák bude po uvoľnení zo služby eparchiálneho biskupa v Toronte bývať v kláštore redemptoristov v Starej Ľubovni - informovala o tom prostredníctvom jeho vyhlásenia TK KBS.

TK KBS 01.12.2020
Vladyka Pacák sa vracia na Slovensko

Vo vyhlásení priznal, že služba biskupa bola pre neho náročná: „S pomocou Božej milosti som pochopil, že presahuje moje ľudské možnosti. Preto som po dôkladnom zvážení, modlitbe a tiež po konzultácii s kompetentnými predstavenými slobodne a dobrovoľne požiadal Svätého Otca o uvoľnenie z úradu.“

Vladyku Mariána Andreja Pacáka vymenoval pápež František v roku 2018 za eparchiálneho biskupa Eparchie sv. Cyrila a Metoda pre Slovákov byzantského obradu v Toronte (Kanada). Jeho abdikáciu prijal pápež 20. októbra tohto roku.