Vo františkánskom kostole bola ekumenická bohoslužba

Pri príležitosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa na ekumenickej bohoslužbe slova stretli aj veriaci v hlavnom meste.

Katolícke noviny 25.01.2023
Vo františkánskom kostole bola ekumenická bohoslužba

Ekumenická bohoslužba vo františkánskom Kostole Zvestovania Pána v Bratislave. Snímka: Peter Zimen

: Rada pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy a kresťanské cirkvi a cirkevné spoločenstvá v Bratislave zorganizovali 24. januára ekumenickú modlitbu.

Konala sa vo františkánskom Kostole Zvestovania Pána v Bratislave.

Správca kostola a provinciálny sekretár Jakub Martaus, OFM, prítomných privítal a všetkých pozval na modlitby za jednotu kresťanov.

Predseda Rady pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy, rímskokatolícky kňaz Ľudovít Pokojný na úvod stretnutia okrem iného povedal:

„Ježiš sám hovorí, že kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.

A preto v tejto chvíli si dovolím upriamiť našu pozornosť práve na neho.

On je ten, ktorý nás spája, on je ten, ktorý nás zjednocuje, i keď sme z rôznych cirkví.“

Na ekumenickej modlitbe sa zúčastnil aj gréckokatolícky kňaz Igor Marusin z Ukrajiny; Eva Guldanová, Ivan Lukáč a Martin Šefranko z Evanjelickej cirkvi a. v., Štefan Rendoš z Evanjelickej cirkvi metodistickej a Daniel Pastirčák z Cirkvi bratskej.

Jadrom modlitby bol evanjeliový obraz posledného súdu podľa apoštola Matúša.

Súčasťou modlitby boli svedectvá Igora Marusina z Ukrajiny o jeho pastorácii ukrajinských utečencov v Bratislave a Gabčíkove a Pavla Kaločaja o ekumenickej spolupráci pri nahrávaní piesní Taizé na nové CD.

Počas modlitby zazneli piesne mladých z metodistického zboru.

-TK KBS-, -RED-