Vo štvrtok má sviatok svätý Turibius de Mongrovejo

Svätý Turibius de Mongrovejo, biskup, má podľa liturgického kalendára sviatok 23. marca.
Katolícke noviny 23.03.2023
Vo štvrtok má sviatok svätý Turibius de Mongrovejo

Narodil sa 16. novembra 1538 v Španielsku.

Pochádzal z nábožnej kresťanskej rodiny.

Po štúdiách práv vo Valladolide a v Salamance ho kráľ Filip II. vymenoval za inkvizítora v Granade a o štyri roky neskôr navrhol pápežovi Gregorovi XIII., aby Turibia vymenoval za arcibiskupa v Lime, hoci nebol ani kňazom.

Kráľ totiž potreboval stabilizovať politické pomery v Peru, a tak sa tam rozhodol poslať Turibia, ktorý sa osvedčil v Španielsku.

Hoci sa Turibius vzpieral, predsa nakoniec menovanie prijal.

Historici ho považujú za jednu z najvýznamnejších osobností Ameriky – Nového sveta.

Jeho služba v Lime trvala dvadsaťsedem rokov a priniesla pastoračné, ale aj organizačné výsledky.

Nielenže sa mu podarilo situáciu stabilizovať, ale jeho účinkovanie malo až blahodarný vplyv aj na domorodých obyvateľov.

Počas vedenia Limskej arcidiecézy vybudoval mnohé kostoly, školy, nemocnice, kláštory, ako aj priestory pre mládež.

Stal sa zakladateľom prvého seminára v Amerike v roku 1591.

Právom sa pokladá za organizátora Cirkvi v Peru.

Počas pôsobenia v Lime usporiadal trinásť synod a tri provinčné koncily.

Bol vynikajúcim organizátorom, ale hlavne súcitným človekom, ktorý sa dokázal vcítiť do situácie chudobných Peruáncov a stal sa ich skutočným otcom.

Bol reformátorom spoločenských pomerov, nebral ohľad na nikoho, pokiaľ išlo o spoločenské či iné postavenie. 

Každú neprávosť sa snažil odstrániť.

Zomrel 23. marca 1606 v Peru.

Pápež Inocent XI. ho blahorečil 2. júla 1679.

Pápež Benedikt XIII. ho vyhlásil za svätého 10. decembra 1726.

Je patrónom Peru, Limy, Valladolidu, domorodcov, skautov, latinskoamerických biskupov.

V ikonografii sa najčastejšie zobrazuje, ako utešuje chorých, birmuje veriacich, medzi nimi aj svätú Ruženu Limskú, alebo ako navštevuje domorodcov.

Zdroj: Daniel Dian, Viliam Judák: Každý deň so svätými. I. diel. Spolok svätého Vojtecha, Trnava 2006.