Voľby sú naše vysvedčenie aj budíček

Našich komentátorov sme sa opýtali, ako hodnotia výsledky predčasných parlamentných volieb. Naliehavé je budovať a rozvíjať konzervatívno-kultúrno-politický systém.

Katolícke noviny 02.10.2023
Voľby sú naše vysvedčenie aj budíček

Martin Kramara, generálny vikár Žilinskej diecézy

Výsledky volieb ukazujú reálny obraz spoločnosti. Po ich vyhlásení sme si mohli znovu uvedomiť, že médiá, hoci majú vplyv, nereflektujú skutočné uvažovanie ľudí. Úsilie médií prezentovať, čo si treba myslieť, dostalo svoje vysvedčenie vo volebnej noci.

Nerobím si však veľké nádeje, že by ich toto vysvedčenie posunulo od diktovania osvietených názorov späť k úlohe bdenia nad demokraciou. Alternatíva a sociálne siete tak budú pokračovať v preberaní vplyvu. Vysvedčenie zároveň dostalo aj vládnutie víťazov predchádzajúcich volieb.

A taktiež rozdeľovanie voličov medzi strany, o ktorých bolo zrejmé, že prah zvoliteľnosti neprekročia. Ani tu sa, žiaľ, nečrtá perspektíva, že by niekto uznal omyl... Za dobrú správu pokladám, že KDH je späť. A modlím sa s pokojom za všetkých. Veď hlásať evanjelium možno v každých politických okolnostiach.

Juraj Šúst, publicista

Tieto voľby ukázali okrem víťazstva socialistov aj razantný nástup progresivizmu. Je isté, že progresívcov museli voliť aj takí voliči, ktorí inak nemajú ich pohľad na svet. Skrátka, veľa voličov bolo nespokojných s predchádzajúcou vládou a chceli skúsiť niečo nové.

V tomto zmysle ide o budíček aj pre kresťanskodemokratické a národné kresťanské strany, aby dokázali presvedčivejšie realizovať a komunikovať konzervatívnu ideovú alternatívu, ktorá vychádza z obrany a rozvíjania kresťanského dedičstva Slovenska.

Je to nanajvýš urgentná úloha, pretože progresivizmus sa dnes šíri nielen politicky, ale aj kultúrne. Preto potrebujeme naliehavo budovať a rozvíjať konzervatívno-kultúrno-politický ekosystém. Potrebujeme sa učiť žiť integrálny kresťanský život, tak v súkromnom, ako aj vo verejnom živote. 

František Kavecký, člen Výboru Spolku svätého Vojtecha

Výsledky volieb sú jasné, ale scenáre možného vývoja zatiaľ otvorené. Dovoľte mi poukázať na moment, o ktorom médiá po volebnej noci cudne mlčia. Liberálni novinári v minulosti nezabudli s iróniou zdôrazniť, že nabádanie episkopátu na konzervativizmus má skôr opačný účinok, lebo moderný katolík už nevolí tak, ako mu radí jeho biskup.

Vyhlásenie KBS pred týmito voľbami však pomenovalo nebezpečenstvo, ktoré odrazu dostalo konkrétny rozmer. Mnohým sa gender ideológia zdala skôr smiešna ako nebezpečná, veď nik so zdravým rozumom nemôže pochybovať o tom, že po svete chodia ženy a muži. „Progresívci“ nám však naživo ukázali, že ani v tejto veci nežartujú. Vďaka za upozornenie, otcovia biskupi!