Vráťme sa k tomu, čo robí človeka šťastným a naplneným

Bazilika sv. Mikuláša v Trnave je od 13. do 21. novembra miestom slávenia Trnavskej novény. Veriaci ňou vyjadrujú úctu k Panne Márii Trnavskej. Na začiatku svätej omše v nedeľu 13. novembra preniesli v slávnostnom liturgickom sprievode milostivý obraz Panny Márie Trnavskej na hlavný oltár.
Zuzana Artimová 14.11.2022
Vráťme sa k tomu, čo robí človeka šťastným a naplneným

Trnavská novéna sa začala slávnostnou svätou omšou v nedeľu 13. novembra. Snímka: Mária Kohutiarová

Mottom tohtoročnej Trnavskej novény je encyklika Svätého Otca Františka Fratelli tutti o bratstve a sociálnom priateľstve.

Hlavným celebrantom svätej omše v nedeľu 13. novembra bol trnavský arcibiskup Ján Orosch.

Kazateľom prvého dňa novény bol kežmarský dekan František Trstenský, odborník v oblasti biblických vied.

Venoval sa téme: Boží plán stvorenia človeka z lásky a pre lásku.

František Trstenský pripomenul v homílii aj slová pápeža Františka, ktorými pri svojej návšteve 13. septembra 2021 v Katedrále sv. Martina v Bratislave definoval našu krajinu: Slovensko je poézia, báseň.

Okrem iného kežmarský dekan v homílii pripomenul slová sv. Augustína.

„Svätý Augustín hovorí: keď Boh je na prvom mieste, všetko ostatné je na správnom mieste. Ak sa nám aj v spoločnosti začínajú veci triasť – a ony sa už začínajú triasť dosť dlho, premýšľajme, či to nie je preto, že Boh nie je na prvom mieste. Keď Boh je na prvom mieste, všetko ostatné – v tvojej rodine, domácnosti, kariére, spoločnosti – bude na tom správnom mieste. Ak nie, hrozí, že si vytváraš božstvá. Ale Boh je len jeden.“

V závere homílie veriacich povzbudil týmito slovami:

„Nebojme sa, bratia a sestry na Slovensku, že kresťanstvo stratí príťažlivosť, že stratí atraktívnosť. Nestratí. Nebojme sa, nestratí, lebo ju nemá zo seba, ale ju má z Boha. Toto je naša istota. Stratilo by ju vtedy, keď začneme budovať kresťanstvo ako vlastný produkt, ako vlastný výtvor, s vlastnými silami a záujmami. Vtedy potrebujeme silu reklamy a médií, lebo nám chýba vnútorná sila. Ale my tú vnútornú silu máme. A to je Boh, to je radosť. Kresťanstvo nikdy nestratí na atraktivite. Nech nám nechýba odvaha vrátiť sa vždy k jadru, k tomu, čo robí človeka naozaj šťastným, čo robí naozaj človeka naplneným.“