Výbor laikov hovoril o sociálnom učení

V Bratislave sa od 19. do 21. októbra konalo prvé stretnutie novozvoleného sedemčlenného riadiaceho výboru Európskeho laického fóra.
Pavol Kossey 21.10.2018
Výbor laikov hovoril o sociálnom učení

Novozvolený riadiaci výbor Euópskeho laického fóra v Bratislave / Snímka: Archív -PK-

Európske laické fórum (ELF) v súčasnosti združuje 18 krajín, respektíve národných výborov laikov, ktoré boli uznané príslušnými biskupskými konferenciami.

Výbor zhodnotil priebeh a výsledky ostatného študijného zhromaždenia ELF z júna tohto roka v Portugalsku, ktorého hlavnou témou bola Všeobecná deklarácia ľudských práv, kresťanské hodnoty a sociálne učenie Cirkvi.

Výbor prediskutoval aj vzťahy a spoluprácu s viacerými európskymi cirkevnými a občianskymi inštitúciami a začal aj diskusiu o téme študijného zhromaždenia v roku 2020.

Slovenských laikov vo výbore reprezentuje podpredseda Fóra kresťanských inštitúcií Pavol Kossey.