Vyhlásenie biskupov k aktuálnej spoločenskej situácii na Slovensku

Prinášame vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska k aktuálnej spoločenskej situácii na Slovensku.
TK KBS 02.02.2024
Vyhlásenie biskupov k aktuálnej spoločenskej situácii na Slovensku

Vyhlásenie biskupov k aktuálnej spoločenskej situácii na Slovensku:

Žijeme v demokratickej spoločnosti na Slovensku, kde sme si ako občania v demokratických voľbách zvolili svoju vládu.

Členovia vlády SR sa zároveň zaviazali upevňovať stabilitu krajiny a posilňovať dôveru občanov k demokratickým inštitúciám.

My biskupi Slovenska pozývame všetkých k zodpovednému posilňovaniu tých princípov, ktoré nás navzájom od seba nevzďaľujú, ale pomáhajú nám vracať sa k pôvodnému putu, ktoré z nás robí bratov a sestry.

Sme presvedčení, že všetci potrebujeme vnútorné obrátenie, aby sme mohli vytvárať novú a kvalitnejšiu spoločnosť postavenú na hodnotách úcty, solidarity, súdržnosti a pravdy.

Nestraťme víziu krajiny, kde nenávisť, zloba, korupcia a nespravodlivosť nebudú mať svoje miesto.

Začnime od seba v otvorenosti a pripravenosti aktívne sa zaujímať jeden o druhého, lebo pracovať na dobre jednotlivca znamená zveľaďovať aj spoločné dobro.

Slovami a činmi konkrétne prispievajme k realizácii spoločnosti, v ktorej sa nerozdúchavajú vášne extrémizmu a polarizácie, ale rozvíja sa duchovný, kultúrny, sociálny a ekonomický potenciál.

Veríme, že Slovensko má silu obstáť v každom zápase o právne a demokratické piliere svojej štátnosti.

Rozvoj a duchovné blaho našej vlasti podporujeme aj svojimi modlitbami.

Zdroj: -TK KBS-