Vyhlásili laureátov biblického ocenenia

Redakcia vedeckého biblického časopisu Studia Biblica Slovaca po piatykrát udelila Cenu Jozefa Búdu.
TK KBS 02.02.2021
Vyhlásili laureátov biblického ocenenia

Zo sedemnástich navrhovaných sa za obdobie 2019 – 2020 stal laureátom Juraj Feník.

Kňaz Košickej arcidiecézy získal túto cenu za aktívnu vedeckú publikačnú a prednáškovú činnosť v oblasti biblickej exegézy a teológie, za prínos pri tvorbe prekladových publikácií z biblickej gréčtiny, za popularizovanie výsledkov slovenskej biblistiky a za vedecky uznávané publikácie v zahraničí.

Redakčná rada sa rozhodla po prvý raz udeliť aj ocenenie in memoriam, a to Jozefovi Heribanovi, SDB. Jeho neoceniteľným prínosom pre biblické vedy na Slovensku i v zahraničí je Príručný lexikón biblických vied (1992), ktorý bol preložený i do taliančiny a v súčasnosti je ešte stále aktuálnym nástrojom na štúdium a vedecké skúmanie Svätého písma.

Vyhlásenie laureátov cien sa konalo online 24. januára na Nedeľu Božieho slova.