Vyprosujme si silu k svedectvu jednoty vo viere

Predseda Konferencie biskupov Slovenska, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober pozýva veriacich, aby sa zapojili do tohtoročného Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý sa tradične koná od 18. do 25. januára. 
Katolícke noviny 19.01.2023
Vyprosujme si silu k svedectvu jednoty vo viere

Počas týchto dní obetujeme naše modlitby aj za zjednotenie kresťanov. Ilustračná snímka: Erika Litváková

„Téma Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov nás pozýva, aby sme robili dobro a domáhali sa práva (Robte dobro, domáhajte sa práva; Iz 1, 17).

Pozývam všetkých, aby sme počas tohto ekumenického týždňa prosili o jednotu spolu.

Aby sme si vyprosili silu k svedectvu jednoty vo viere.

Toto poslanie zahŕňa aj prehodnotenie nespravodlivých štruktúr a tiež úsilie o ich zmenu.

Kresťania vo svete sú povolaní k tomu, aby zmierovali poškodené ľudské vzťahy a stali sa Božím nástrojom v zmierňovaní ľudského rozdelenia a nenávisti,“ vysvetľuje predseda KBS.

„V snahách o spravodlivejší svet musíme nevyhnutne spolupracovať.

Nielen v rámci ekumény či vnútri našich cirkví sa preto nazývame bratmi a sestrami, ale aj v širšom celosvetovom meradle sa máme vnímať ako súrodenci, pretože všetci ako členovia jednej ľudskej rodiny máme niečo spoločné.

Sme deťmi jedného nebeského Otca – bez ohľadu na to, či si práve rozumieme alebo nie.

Sme na spoločnej ceste, máme spolu niečo do činenia.

Sme súrodenci, či sa nám to páči, alebo nie.

O to viac to však má platiť o nás kresťanoch, keď sa hlásime k jedinému Pánovi našich životov – ku Kristovi.

Vierou sme sa všetci stali Božími synmi v Ježišovi Kristovi (porov. Gal 3, 26).

Božia prítomnosť nás učí pokore,“ zdôrazňuje arcibiskup Bober.

Tému a materiály na tohtoročný Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov pripravila miestna skupina veriacich zo Spojených štátov amerických, ktorú zvolala Minnesotská rada cirkví.

Zdroj: -TK KBS-