Vyšla nóta k Nedeli Božieho slova

Konferencia biskupov Slovenska 14. januára zverejnila nótu k Nedeli Božieho slova, ktorá sa z rozhodnutia pápeža Františka slávi každý rok v Tretiu nedeľu v Cezročnom období (tento rok je to 24. januára).
TK KBS 19.01.2021
Vyšla nóta k Nedeli Božieho slova

Ako uvádza nóta, nedeľa pripomína „všetkým pastierom i veriacim význam a hodnotu Svätého písma pre kresťanský život, ako aj vzťah medzi Božím slovom a liturgiou“.

Cieľom nóty, vydanej Kongregáciou pre Boží kult a disciplínu sviatostí, je vo svetle Nedele Božieho slova prispieť k posilneniu vedomia o význame Svätého písma pre náš život ako veriacich, počnúc jeho počúvaním v liturgii, ktoré nás uvádza do živého a trvalého dialógu s Bohom.

„Počúvané a slávené Božie slovo, predovšetkým v rámci Eucharistie, živí a vnútorne posilňuje kresťanov; robí ich schopnými vydávať v každodennom živote autentické evanjeliové svedectvo,“ uvádza nóta, pod ktorou je podpísaný prefekt kongregácie, kardinál Robert Sarah a sekretár, arcibiskup Arthur Roche.

Katolícka cirkev slávila Nedeľu Božieho slova prvýkrát 26. januára 2020. Tento tematický sviatok ustanovil v septembri 2019 pápež František apoštolským listom Aperuit illis pri príležitosti 1600. výročia úmrtia svätého Hieronyma (30. septembra 420).