Vyšla poštová známka k 150. výročiu Spolku svätého Vojtecha

Slovenská pošta vydala pri príležitosti 150. výročia založenia Spolku svätého Vojtecha (SSV) 18. septembra poštovú známku s motívom sochy svätého Vojtecha. Slávnostná inaugurácia sa konala v historickej zasadacej sále SSV v Trnave. Známku požehnal predseda SSV Ján Orosch, trnavský arcibiskup.
Martina Grochálová 22.09.2020
Vyšla poštová známka k 150. výročiu Spolku svätého Vojtecha

Poštovú známku riaditeľovi SSV Ivanovi Šulíkovi (vľavo) slávnostne odovzdal vedúci odboru Pofis Martin Vančo. Snímka: Erika Litváková

Autorom známky je renomovaný výtvarník Peter Augustovič, žiak Albína Brunovského, autorom rytiny Jozef Česla.

„Socha patróna SSV z 19. storočia sa nachádza pred Kostolom sv. Mikuláša v Trnave. Na pozadí je kaligraficky stvárnená roztvorená kniha, symbolizujúca vydavateľskú činnosť Spolku svätého Vojtecha,“ povedal na inaugurácii známky vedúci odboru Pofis Martin Vančo.

Riaditeľ SSV Ivan Šulík vo svojom príhovore ocenil počin Slovenskej pošty.

„Veľmi si vážim, že známka k 150. výročiu založenia SSV v sebe zahŕňa viaceré symboly a odkazy. Svätý Vojtech je patrón spolku, otvorená kniha predstavuje vydavateľskú činnosť, holubica na pečiatke odkazuje na duchovné poslanie, portrét Martina Kollára na obálke prvého dňa zastupuje dejateľov a napokon i celkové umelecké stvárnenie odkazuje na úlohu SSV na poli slovenskej kultúry,“ povedal pre Katolícke noviny riaditeľ Spolku svätého Vojtecha Ivan Šulík. 

Trnavský arcibiskup Ján Orosch, ktorý známku požehnal, má v osobitnej úcte svätého Vojtecha.

„Vďaka jeho pôsobeniu by sme ho mohli označiť za patróna krajín V4,“ povedal predseda SSV, ktorý má podľa svojich slov za úlohu duchovné sprevádzanie tohto najväčšieho združenia katolíkov na Slovensku.

Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC s dátumom 18. 9. 2020 a domicilom mesta Partizánske. FDC vytlačila technikou oceľotlače Tiskárna Hradištko.

Zároveň Slovenská pošta vydala pamätný list k poštovej známke, ktorého motívom je interiér historickej knižnice Spolku svätého Vojtecha v Trnave z 19. storočia.