Výstava obrazovej kolecie Modrých dám

V Slovenskom národnom múzeu sa 9. marca uskutočnilo podujatie Modré dámy. Pálffyovské kontesy medzi žiačkami bratislavských notrdamiek. Prednáškou sprevádzala vedúca Katedry dejín a teórie umenia na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity docentka Ingrid Halászová.

Miroslava Gromanová 14.03.2022
Výstava obrazovej kolecie Modrých dám

Dobová fotografia študovne šľachtických tzv. Modrých dám v penzionátnej škole Notre Dame v Bratislave. Snímka: Ingrid Halászová

Témou podujatia bolo najmä predstavenie obrazovej kolekcie a jej fungovania v kláštorných priestoroch bratislavských notrdamiek.

Prednáška priblížila kontexty života šľachtičien v kláštornom penzionáte so zreteľom na vyučovacie predmety a voľnočasové aktivity, ako aj na možnosti kontaktu s vonkajším svetom i vlastnou rodinou.

Tzv. Modré dámy je pomenovanie pre skupinu portrétov mladých šľachtičien, ktoré sa vzdelávali na penzionátnej škole v priestoroch kláštora Notre Dame v Bratislave.

Portrét Antónie Pálffyovej zo zbierky SNM - Múzeum Červený Kameň. Snímka: Ingrid Halászová

Význam konviktu Notre Dame v Bratislave spočíval v prestížnom zameraní sa na výchovu prisluchajúcu postaveniu budúcich mladých habsburských grófok, vychádzajúcu z katolíckeho vierovyznania.

Výchova šľachtičných dám bola náročná a podmienkou na prijatie do kláštora bola v prvom rade poslušnosť a dobré zdravie, u starších chovaniek dobrá povesť.

Portréty pochádzajú z dielne maliara Daniella Schmiddeliho z roku 1758. Obrazová kolekcia sa pôvodne nachádzala v priestoroch kláštora Notre Dame, no po jeho násilnom zrušení portréty odviezli na vtedajší štátny hrad Červený Kláštor.

Portrét Šarloty Pálffyovej zo zbierky SNM - Múzeum Červený Kameň. Snímka: Ingrid Halászová

Celkový počet portrétov chovaniek nie je známy. Gizela Weydeová v kláštornej budove zaznamenala 12 portrétov rovnako odetých dievčat.

„V zbierkach Múzea Červený Kameň je uložených osem portrétov uniformovaných chovaniek, niektoré chýbajú alebo sa stratili pri prenášaní, niektoré portréty sú v zahraničných alebo domácich múzeách alebo v rukách súkromných zberateľov,“ povedala prednášajúca Ingrid Halászová.

Prednáška k výstave bola venovaná aj portrétom z pálffyovských zbierok, podobám a osudom prislušníčok rodu Pálffyovcov. Milovníci dejín umenia zameraní na rod Pálffyovcov v kontexte priameho kontaktu s Máriou Teréziou si určite prišli na svoje a zistili ďalšie zaujímavosti zo šľachtického života.