Vysviacku prijali s otvoreným srdcom

Uplynulý víkend boli veriaci na Slovensku účastní vysviacok novokňazov a prijali aj ich požehnanie. Zo slávnostných chvíľ prinášame najdôležitejšie momenty slovom i obrazom.
Katolícke noviny 18.06.2024
Vysviacku prijali s otvoreným srdcom

Po vysviacke pristúpi principál k novokňazovi a oblečie mu liturgické rúcho. Snímka: Človek a viera/Zuzana Kostkova

BRATISLAVA

Arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský vysvätil v nedeľu 16. júna v Katedrále sv. Martina za kňazov Petra Kupkoviča a Viktora Vargu. Prvý z nich prezradil, čo cítil, keď naňho arcibiskup kládol ruky: „Vzýval som Ducha Svätého, aby zostúpil na mňa, do môjho srdca a naplnil ma, a ďakoval som Pánu Bohu za to, že som sa mohol dostať až do tohto bodu a začať ďalšiu etapu.“


Arcibiskup Stanislav Zvolenský vysvätil v Katedrále sv. Martina dvoch novokňazov. Snímka: Peter Zimen

Viktor Varga si v tej chvíli uvedomil dve základné veci: „Ako človek, na základe mojej ľudskej slabosti a krehkosti, nie som hodný, aby som prijal túto sviatosť, pretože som slabý a hriešny. Zároveň som si uvedomil, že Boh doplní všetko, čo mi na základe ľudskej slabosti chýba. Teda že stojí pri mne.“

Ako býva zvykom, novokňazi udelili požehnanie najprv svojmu ordinárovi. „Bola pri tom bázeň, česť, úcta voči nemu. Je to človek, ktorý je pre nás príkladom. Sme radi, že ho máme a že aj takto mu môžeme pomáhať na jeho ceste a v jeho úlohe,“ povedal Peter Kupkovič.

Podobne to prežíval aj Viktor Varga. „Bol to vnútorný pocit bázne, pretože počas dlhých rokov našej formácie a prípravy na kňazstvo sme od otca arcibiskupa každý utorok v seminári prijímali jeho pastierske požehnanie,“ dodal. 

RADOVAN PAVLÍK

TRNAVA

V katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v sobotu predpoludním vysvätil trnavský arcibiskup Ján Orosch za kňazov troch diakonov. Budú zaradení do duchovnej služby v Trnavskej arcidiecéze.


Arcibiskup a všetci kňazi pristúpia na záver k novokňazovi aby si vymenili znak pokoja a takto vyjadrili kňazskú kolegialitu. Snímka: Človek a viera/Zuzana Kostkova

Ján Bednárik, Dávid Kimmerling a Samuel Polednák prijali prostredníctvom vkladania rúk a konsekračnej modlitby arcibiskupa sviatosť kňazstva. Obrad kňazskej vysviacky sa niesol v hlbokej, sústredene prežívanej duchovnej atmosfére, ktorú umocňoval aj spev Seredského chrámového zboru Gaudete na chóre katedrály.

Po vysviacke pristúpili ku kandidátom ich principáli – správcovia farností, z ktorých pochádzajú, aby ich obliekli do kňazských liturgických rúch. Dojímavá chvíľa nastala v momente, keď arcibiskup a všetci prítomní kňazi pristúpili k novokňazom, aby si s nimi vymenili znak pokoja a  takto vyjadrili kňazskú kolegialitu. Po slovách vďaky na záver si trnavský arcibiskup pokľakol pred vysvätenými kňazmi, aby z ich rúk prijal novokňazské požehnanie.

DUŠAN KOLENČÍK

NITRA

V Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade sa v sobotu 15. júna uskutočnila slávnostná svätá omša, ktorú celebroval nitriansky biskup Viliam Judák. Za účasti najbližších príbuzných a  veriacich z materských farností prijali kňazskú vysviacku ordinandi z Nitrianskej diecézy Marek Gazdík, Dominik Stašek a Dávid Kancian, SVD.


Marek Gazdík, Dominik Stašek a Dávid Kancian, SVD, prijali kňazskú vysviacku z rúk biskupa Judáka. Snímka: Tibor Ujlacký

Biskup Judák v príhovore poznamenal, že v kontexte s aktuálnou inauguráciou nového prezidenta republiky vyvoleného ľudom sú novokňazi povolaní a vyvolení Bohom. Povzbudil ich preto do úprimného a priateľského vzťahu s Bohom.

Konsekračnou modlitbou, vkladaním rúk a pomazaním rúk ordinandov biskupom Viliamom sa ordinandi následne stali kňazmi. V  nitrianskom farskom Kostole sv. Gorazda na Klokočine sa deň predtým uskutočnila aj liturgická slávnosť, počas ktorej prijal sviatosť diakonátu kandidát z miestnej farnosti Patrik Kukučka.

Omšu celebroval nitriansky pomocný biskup Peter Beňo. V príhovore sa poďakoval veriacim za ich modlitby za kňazské povolania, ktorých ovocím je aj Patrik Kukučka. Poďakoval aj jeho rodičom za ich podporu Patrika v jeho povolaní a nového diakona povzbudil, aby bol Božím služobníkom podľa príkladu lásky Ježiša Krista, ktorý najskôr naučil učeníkov umývať nohy, až potom sláviť svätú omšu. 

„Patrik, dám ti radu, venuj sa rodinám a tie ťa naučia slúžiť, naučia ťa obetavej službe človekovi. Život sa meria na základe lásky,“ uzavrel svoj príhovor biskup.

TIBOR UJLACKÝ

SPIŠ

Pre Spišskú diecézu bol 15. jún mimoriadne slávnostným dňom. V Katedrále sv. Martina vysvätil spišský biskup František Trstenský osem nových kňazov pre službu v Spišskej diecéze.

Biskup František Trstenský vysvätil novokňazov na Spiši. Snímka: Ľubomír Krett

Slávnosť, ktorú v priamom prenose vysielala TV Lux, sa začala dopoludnia o 10.00 a zúčastnilo sa na nej veľké množstvo veriacich, z ktorých mnohí do katedrály ani nevošli a liturgickú slávnosť sledovali na veľkoplošnej obrazovke. Koncelebroval pomocný biskup Ján Kuboš, emeritný pomocný biskup Andrej Imrich, apoštolský administrátor z Atyrau v Kazachstane Peter Sakmár a približne 120 ďalších kňazov.

V  závere slávnosti zaznela autorská pieseň o kňazstve v podaní novokňaza Petra Hovanca. Po ďakovaní novokňazov biskup poďakoval a zablahoželal aj emeritnému biskupovi Andrejovi Imrichovi k jeho kňazskému jubileu – 50 rokov od prijatia vysviacky. Novokňazi následne udelili požehnanie biskupom a všetkým prítomným.

PATRIK TARAJ

KOŠICE

Túžba stať sa kňazom, rozpoznávanie povolania a Cirkvou predpísaná formácia stáli na začiatku cesty ku kňazstvu piatich mladých mužov, ktorí takisto v sobotu 15. júna prijali kňazské svätenie z rúk košického arcibiskupa Bernarda Bobera v Dóme sv. Alžbety.


Novokňazi udeľujú novokňazské požehnanie arcibisupovi Bernardovi Boberovi. Snímka: Jaroslav Fabian

Matej Fečo, Jaroslav Grocký, Valentín Harničár, Šimon Mesarč a Vojtech Turko budú od dnes pôsobiť v službách Košickej arcidiecézy. Ich svätiteľ v homílii novokňazov upozornil: „Kňaz musí denne myslieť na dar, ktorý dostal svojím povolaním a vysviackou. Zároveň musí pamätať aj na to, že je osobitným terčom útokov toho zlého.“

Po skončení liturgickej slávnosti dostali novokňazi dekréty, ktoré určujú ich prvé pôsobiská v diecéze.

JAROSLAV FABIAN

BANSKÁ BYSTRICA

V Katedrále sv. Františka Xaverského v  Banskej Bystrici prijal v sobotu z rúk biskupa Mariána Chovanca posvätný stav diakonátu Peter Pánis.

Biskup pochválil jeho výber formulára svätej omše, ktorým bola votívna omša k Duchu Svätému. Spomenul tiež myšlienku, ktorú slovenským biskupom kládol na srdce pápež František počas návštevy ad limina: že duchovný pastier má „byť pred stádom“, „byť v strede stáda“ a „byť za stádom“.

Novovysväteného diakona obliekol do dalmatiky jeho principál Ivan Iskra a následne prijal z rúk biskupa evanjeliár so slovami: „Prijmi evanjelium Kristovo. Stal si sa jeho hlásateľom. Dbaj, aby si to, čo čítaš, veril, čo veríš, učil, a čo učíš, aj uskutočňoval.“

BRONISLAV ANTOŠ