Vyzývajú na záchranu ružomberskej kalvárie

Pod internetovú petíciu za záchranu ružomberskej kalvárie sa za mesiac podpísalo takmer dvetisíc ľudí z celého Slovenska i zo zahraničia. Žiadajú vylúčenie plánovanej bytovej zástavby v blízkosti kalvárie a zároveň požadujú jej územnú ochranu.
Ján Lauko 20.04.2021
Vyzývajú na záchranu ružomberskej kalvárie

Ružomberská kalvária je najstaršia na Liptove. Začiatok jej výstavby sa datuje do roku 1858. Snímka: www.istockphoto.com

Na stránke peticie.com prebieha petícia za záchranu ružomberskej kalvárie. Jej signatári sa pripájajú k výzve voleným predstaviteľom mesta Ružomberok a developerskej spoločnosti, ktorá plánuje bytovú výstavbu v blízkosti kalvárie.

Predstaviteľov mesta žiadajú, aby v záujme ochrany a zvýšenia kultúrnej, spoločenskej, krajinnej a sakrálnej hodnoty bezodkladne zabezpečili nástrojmi územného plánovania ochranu územia kalvárie a jej okolia pred nevhodnou zástavbou.

„Kalvárii dnes chýba jej jasné urbanistické, priestorové zadefinovanie a akcent. Navrhovaná zástavba odhryzáva zo životného priestoru kalvárie, je vážne konfliktná a nerešpektuje, že kalvária dáva celej lokalite meno a je jej najdôležitejšou časťou.

Bytová výstavba v tesnej blízkosti kaplniek, predpokladané výškové a hmotové prevedenie, navrhované dopravné napojenie priamo z krížovej cesty, obmedzenie verejného prístupu na územie a konflikt funkcie bývania s verejnoprospešným využitím predstavuje príkry rozpor projektu s celospoločenskou funkciou územia kalvárie a s pripravovaným projektom jej revitalizácie,“ píše sa vo výzve.

Petičný výbor zdôrazňuje, že výzva nesmeruje proti developerskej spoločnosti a jej zámerom investovať v Ružomberku. Autori petície uvádzajú, že spoločnosti nebol zrejme dostatočne akcentovaný celospoločenský význam kalvárie. Navrhujú, aby predstavitelia mesta vstúpili so spoločnosťou do rokovania a dohodli obojstranne akceptovateľnú zámenu časti pozemkov.

Pod petíciu za záchranu ružomberskej kalvárie svoj podpis pridal aj prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak a viacerí kňazi.

„Okrem historicko-kultúrneho potenciálu má ružomberská kalvária aj svoj duchovný potenciál, ktorý sám často oceňujem pri modlitbe krížovej cesty v Marianke. Aspoň svojím podpisom som chcel stopnúť záujmy ľudí, ktorí neraz nemajú bázeň už pred ničím,“ uviedol kňaz a biblista Jozef Jančovič.