Vzácna návšteva na Slovensku

Podsekretár Synody biskupov Luis Marín de San Martín navštívil v uplynulých dňoch Slovensko. 

TK KBS 11.10.2022
Vzácna návšteva na Slovensku

Luis Marín de San Martín slávil svätú omšu v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Snímka: Peter Zimen

Spolu s apoštolským nunciom Nicolom Girasolim a bratislavským arcibiskupom Stanislavom Zvolenským celebroval 9. októbra svätú omšu v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Luis Marín de San Martín sa veriacim prihovoril v homílii zameranej na nedeľné evanjelium o Ježišovom uzdravení desiatich malomocných.

„Boh je milosrdný Otec... vždy dáva prednosť poníženým a vylúčeným. Preto sa Ježiš nebojí, že sa k nemu priblížia malomocní, lebo prišiel práve pre takých, čo sú ako oni, aby ukázal skutočnosť Božieho milosrdenstva,“ vysvetlil hlavný celebrant.

Na margo vďačnosti povedal: „Teraz sa postavme na stranu toho, kto prijíma milosrdenstvo. Sme to práve my, čo sme boli uzdravení, spasení, odpustilo sa nám. Zrejmé je, že nie pre naše zásluhy, ale pre lásku Boha ku každému z nás.“

Podľa slov Luisa Marína de San Martína evanjelium sústreďuje pozornosť na to, že iba jeden človek z desiatich pochopí, že vzťah s Bohom sa zakladá na láske a milosti.

„Tento uzdravený sa vracia späť, obracia sa, lebo cíti, že to, čím je, a to, čo prijal, prichádza od Boha. Nemôže odpovedať ináč, než s vďakou a chválou spolu s túžbou stať sa Ježišovým učeníkom. Toto je Kristova Cirkev: nie Cirkev čistých a dokonalých, ale Cirkev obrátených, tých, čo sa otvoria Božej láske a dajú sa premieňať.“