Vznikla iniciatíva Spolu pre Etiópiu

Slovenské mimovládne organizácie sa spojili vo výzve Spolu pre Etiópiu, ktorá je reakciou na pretrvávajúcu humanitárnu krízu v severoetiópskom regióne Tigraj. Vyzývajú na urgentnú pomoc obetiam vojny. OSN odhaduje, že v aktuálnej humanitárnej kríze v regióne Tigraj potrebuje pomoc 4,5 milióna ľudí.
Viktor Porubský 30.03.2021
Vznikla iniciatíva Spolu pre Etiópiu

Slovenské mimovládne organizácie sa spojili vo výzve Spolu pre Etiópiu, ktorá je reakciou na pretrvávajúcu humanitárnu krízu v severoetiópskom regióne Tigraj. Snímka: www.flickr.com

Iniciatíva piatich organizácií eRko – Dobrá novina, Mary’s Meals Slovensko, Nadácia Integra, SAVIO, Slovenská katolícka charita s podporou Platformy rozvojových organizácií – Ambrela má za cieľ vyzbierať finančné prostriedky na pomoc obyvateľom, ktorých zasiahli vojnové konflikty v regióne Tigraj.

Prispieť možno darom prostredníctvom stránok jednotlivých organizácií zverejnených na stránke iniciatívy www.spolupreetiopiu.sk v období od 22. marca do 16. apríla 2021.

Pomoc ľuďom v núdzi budú priamo v konfliktnej oblasti realizovať dvaja lokálni partneri. Jedným z nich je Kongregácia dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, ktorá v regióne Tigraj dlhodobo spolupracuje s Dobrou novinou i s Mary’s Meals.

Druhým je charitatívna organizácia Tearfund, projektový partner Nadácie Integra.