Vzniklo centrum na ochranu maloletých

Pri Teologickej fakulte v Košiciach vzniklo koncom februára Centrum na ochranu maloletých (COM).
TK KBS 18.03.2019
Vzniklo centrum na ochranu maloletých

Logo naznačuje zámer vzniku COM – ochrana dieťaťa. Symbolicky ju vyjadruje vzťah rodič - dieťa, ale aj Cirkev - jednotlivec. / Zdroj: www.ku.sk


Centrum má viacero cieľov, okrem iného chce organizovať špecializovanú pomoc obetiam sexuálneho zneužívania, rodinám, komunitám a farnostiam. Plánuje sa zamerať i na prekonanie manželských, rodinných a komunitných ťažkostí, ktoré vedú k zneužívaniu moci vrátane sexuálneho zneužívania.

Centrum je pracoviskom teologickej fakulty, pričom jeho činnosť je viazaná na štatút a predpisy Katolíckej univerzity v Ružomberku. Ako riaditeľ ho najbližších 5 rokov povedie Andrej Kačmár.

Nové centrum chce pripraviť a rozvíjať programy prevencie pre rôzne pastoračné, vzdelávacie a formačné prostredie v oblasti zneužívania detí a adolescentov. Tiež chce podporiť a realizovať interdisciplinárny výskum so zameraním na oblasť sexuálneho zneužívania mladistvých a výcvikové a vzdelávacie aktivity v psychologickej, pedagogickej a duchovnej oblasti.

Jedným z cieľov centra je aj vedenie diagnostiky a terapie osôb podozrivých zo sexuálneho zneužívania a posudzovanie rizikových faktorov páchateľov zneužívania. Chce realizovať audit rizikových faktorov a pripraviť koncept vytvárania bezpečného prostredia pre deti a mládež.

„Centrum na ochranu maloletých realizuje svoje ciele prostredníctvom organizovania kurzov v rámci postgraduálneho vzdelávania na prevenciu sexuálneho zneužívania detí a mladistvých, ako aj realizáciou tematických školení pre rôzne profesionálne skupiny a dobrovoľníkov,“ píše sa na stránke teologickej fakulty.