Vzťah katolíkov a Židov je rodinný

V bratislavskom Primaciálnom paláci sa 4. decembra konalo kolokvium Medzi Jeruzalemom a Rímom, na ktoré prišiel kardinál Kurt Koch, predseda Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov.
TK KBS 05.12.2018
Vzťah katolíkov a Židov je rodinný

Do hlavného mesta SR prišiel na kolokvium o vzájomných vzťahoch medzi katolíkmi a Židmi švajčiarsky kardinál Kurt Koch (v strede). Na snímke je tiež predseda ÚZŽNO Igor Rintel (vľavo) a hovorca KBS Martin Kramara (vpravo).


Kolokvium organizovali Konferencia biskupov Slovenska a Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike (ÚZŽNO). Na podujatí bola predstavená publikácia Od Seelisbergu po Jeruzalem a Rím, ktorá približuje vzájomné vzťahy medzi Katolíckou cirkvou a židovskou komunitou. Ide o zbierku desiatich základných dokumentov židovsko-kresťanského dialógu – od Desiatich bodov zo Seelisbergu, ktoré stáli pri zrode Medzinárodnej rady kresťanov a Židov, cez spisy učiteľského úradu Cirkvi až po vyhlásenie ortodoxných rabínov Medzi Jeruzalemom a Rímom.

„Teším sa vydaniu tejto knihy. Nachádzajú sa v nej všetky dokumenty dialógu medzi Katolíckou cirkvou a židovskou komunitou. Tento dialóg je pre nás veľmi dôležitý, pretože s hebrejským ľuďom máme taký typ vzťahu, aký nemáme so žiadnym iným náboženstvom,“ uviedol kardinál Koch. Pripomenul tiež slová pápeža Jána Pavla II. počas návštevy synagógy v Ríme. „Vzťah medzi Katolíckou cirkvou a židovstvom nie je vonkajší, ale vnútorný, je to rodinný vzťah. A preto je veľmi dôležité prehlbovať a napredovať v tomto dialógu,“ poznamenal švajčiarsky kardinál.

Vydanie publikácie privítal aj predsedu ÚZŽNO Igor Rintel. „Potvrdzuje, aké sú vzťahy medzi Židmi a katolíkmi. Hlavne na Slovensku môže byť veľmi užitočná, lebo máme veľa vykladačov Boha, Biblie, hlavne politikov, ktorí hovoria za Boha, za národ a tvrdia niečo, čo ani Katolícka cirkev neuznáva," konštatoval Igor Rintel.