Za jednotu aj v aramejčine

Počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa aj na Slovensku spoločne modlili veriaci rôznych denominácií.
Ján Lauko 25.01.2022
Za jednotu aj v aramejčine

V Dóme sv. Alžbety vystavili biblické artefakty zo zbierky kazateľa Bratskej jednoty baptistov Michala Lapčáka. Snímka: Matúš Imrich

Celoslovenská ekumenická bohoslužba sa konala 23. januára v evanjelickom Novom kostole na Legionárskej ulici v Bratislave. Zúčastnili sa na nej čelní predstavitelia kresťanských cirkví, ktoré sú združené v Ekumenickej rade cirkví na Slovensku.

Katolícku cirkev na nej zastupoval predseda KBS Stanislav Zvolenský a predseda Rady KBS pre ekumenizmus Ján Orosch. V evanjelickom Kostole Svätého Ducha v Nitre sa ekumenická bohoslužba uskutočnila 20. januára za účasti veriacich z nitrianskych farností a cirkevných zborov.

Viedol ju nitriansky pomocný biskup Peter Beňo a biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku Ján Hroboň. Vďaka kresťanským emigrantom z Iraku, ktorí našli svoj domov v Nitre, modlitby odzneli i v aramejskom a arabskom jazyku.

V  košickom Dóme sv. Alžbety na Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov orientovali slávenie Nedele Božieho slova. Jeho súčasťou bola intronizácia Biblie, biblické katechézy, ako aj predstavenie biblických artefaktov zo zbierky kazateľa Bratskej jednoty baptistov Michala Lapčáka.

Keďže materiály k tohtoročnému Týždňu modlitieb pripravila Rada cirkví Blízkeho východu, Ekumenický výbor ECAV na Slovensku sa rozhodol zorganizovať zbierku na pomoc kresťanom v tejto oblasti.