Za Pannou Máriou Karmelskou

V druhý júlový víkend sa konali prvé tohtoročné škapuliarske púte. Ctitelia Panny Márie Karmelskej putovali napríklad do Veľkého Šariša či Stropkova.
Ján Lauko 19.07.2022
Za Pannou Máriou Karmelskou

Pannu Máriu Karmelskú si uctili veriaci aj na tradičnej púti vo Veľkom Šariši. Snímka: Jaroslav Fabian

VEĽKÝ ŠARIŠ

Slávnosti predchádzal odpustový program, ktorý sa začal 9. júla v diecéznej svätyni. Veriaci sa zapojili do modlitby večeradla, nasledovala svätá omša za celú farnosť a následne adorácia za rodiny. Súčasťou programu bolo aj prijímanie nových členov do Bratstva sv. škapuliara.

V nedeľu 10. júla to žilo duchovným programom v Kostole sv. Jakuba a na priľahlom námestí už od skorého rána. Čakanie na hlavnú odpustovú slávnosť vyplnili veriaci modlitbami ruženca.

Slávnostná svätá omša sa konala na Námestí sv. Jakuba. Kazateľom a hlavným celebrantom bol Ján Urban, riaditeľ – moderátor Arcibiskupského úradu v Košiciach.

Pri stropkovskom odpuste prijímali nových členov do Bratstva sv. škapuliara. Snímka: Ladislav Vateha

STROPKOV

Večerné sväté omše v rámci prvého dňa škapuliarskeho odpustu v Stropkove 9. júla slávili karmelitáni z Košíc. Počas programu sa pútnici modlili rozjímavý radostný ruženec slovenského básnika Karola Strmeňa. Do Bratstva sv. škapuliara boli tiež prijatí noví členovia.

Púť vyvrcholila nedeľnou svätou omšou na pódiu pri stropkovskom Kostole Najsvätejšieho tela Pána, ktorý je diecéznou svätyňou. Hlavným celebrantom bol košický pomocný biskup Marek Forgáč. Bodku stropkovskému odpustu dal koncert speváčky Simy Magušinovej.