Začala sa duchovná príprava na návštevu Svätého Otca

Na Slovensku sa 15. augusta začala oficiálna duchovná príprava na septembrovú návštevu pápeža Františka. Prehľad duchovných aktivít je na internetovej stránke www.navstevapapeza. sk v časti Pápež František a Duchovná príprava.
TK KBS 17.08.2021
Začala sa duchovná príprava na návštevu Svätého Otca

Duchovne sa pripraviť na apoštolskú cestu Svätého Otca pozývajú aj slovenskí biskupi. „Pozývam vás k modlitbe na úmysel septembrovej návštevy Svätého Otca, aby naše srdce prijalo jeho posolstvo s otvorenosťou a úprimnosťou; aby v Košiciach bolo osobitnou inšpiráciou pre mladých ľudí i rómsku komunitu.

Svoju modlitbu môžeme podporiť aj pôstom či odriekaním, aby zmenila milosťou lásky i naše srdce,“ odkázal slovenským veriacim košický arcibiskup metropolita Bernard Bober.

„Od dobrej prípravy veľa záleží. Preto pozývam všetkých veriacich ku každodenným modlitbám svätého ruženca, ale aj iných modlitieb, aby Pán Boh štedro požehnal túto pastoračnú cestu Svätého Otca na Slovensku; aby posilnil našu vieru a aby sme všetci mali z nej hlboký duchovný úžitok,“ vyzval prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak, SJ.